ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง คำปลอบใจ ห่วงใย


รูปภาพจาก pixabay.com

ปลอบใจ(คนอื่น)  
Console.
安慰  
Ān wèi


เป็นห่วง ; เป็นกังวล 
Be concerned about.
关心 
Guān xīn  


คุณโอเคมั้ย? ;คุณสบายดีไหม
Are you okay?
你没事吧?
Nǐ méi shì ba?


คุณโอเคมั้ย?; คุณสบายดีไหม
Are you guys OK?
你还好吧?
Nǐ hái hǎo ba?

*还好
Hái hǎo 
ยังดีอยู่ ;ไม่เลว 
Not bad; Ok


คุณโอเคมั้ย?; เป็นอะไรหรือเปล่า ? 
Are you all right?
你没事吧?
Nǐ méi shì ba ?


คุณไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหม
You sure you're alright?
你真的没事吧?
Nǐ zhēn de méi shì ba?


ทุกอย่างโอเคไหม? 
Is everything all right?
 一切都好吗?
Yí qiè dōu hǎo ma?


ลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไป 
Pull yourself together.; Bestir oneself; Brace up
振作起来。
Zhèn zuò qǐ lái.

 *振作 
Zhèn zuò 
เร้าใจ; ปลุกใจให้ฮึกเหิม 
Display; Vigour


ลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไป  พวกเราจะต้องมีวิธีแน่ๆ 
Take heart- we'll find a way out.
振作起来,我们会有办法的。
Zhèn zuò qǐ lái, wǒ men huì yǒu bàn fǎ de.


อย่าท้อแท้ 
Keep your chin up .
别灰心。
Bié huī xīn.


มีอะไรหรือเปล่า?; มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า? 
Is anything wrong?
怎么了?
Zěn me le?


มีอะไรทำให้คุณกระวนกระวายใจงั้นหรือ   
Is something bothering you?
什么事让你烦心?
Shén me shì ràng nǐ fán xīn?

*烦心
Fán xīn ทำให้กระวนกระวายใจ; ทำให้จิตใจว้าวุ่น; ทำให้ร้อนใจ
Irritated


คุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่า  
Is something on your mind?
你有什么事吗?
Nǐ yǒu shén me shì ma?


เกิดอะไรขึ้นกับคุณ  
What’s the matter?
你怎么了?
Nǐ zěn me le?


เกิดอะไรขึ้นกับคุณ  
What’s wrong?
怎么了?
Nǐ zěn me le?


มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
What’s the problem?
出什么问题了?
Chū shén me wèn tí le?


เกิดอะไรขึ้น  
What gives?
出了什么事?
Chū le shén me shì?


แท้ที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น?  ตกลงมันเกิดอะไรขึ้น?   
What’s going on? 
到底怎么回事?
Dào dǐ zěn me huí shì?

到底 
Dào  
ใช้ในประโยค ที่มีความหมายแสดงถึงการค้นหาข้อเท็จจริง 
Used in an interrogative sentence to indicate an attempt to get to the bottom of the matter


เกิดอะไรขึ้น? 
What happened?
发生什么事了?
shēng shén me shì le?


เกิดอะไรขึ้น ? 
What’s happening?
发生什么事了?
shēng shén me shì le?


คุณเป็นทุกข์เรื่องอะไร
What are you worried about?
你担心什么呢?
Nǐ dān xīn shén me ne?

*担心
Dān xīn 
เป็นห่วง; เป็นทุกข์; เป็นกังวล 
Worry


คุณมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่า 
Do you have something on your mind?
你有什么心事吗?
Nǐ yǒu shén me xīn shì ma?

*心事 
Xīn shì  
ความในใจ; เรื่องในใจ
Sth. Weighing on one’s mind;Worry


ฉันเป็นห่วงคุณนะ
I was worried about you.
我担心你。
Wǒ dān xīn nǐ.


ฉันเป็นห่วงคุณนะ 
I was concerned about you.
我担心你。
Wǒ dān xīn nǐ.


สีหน้าของคุณไม่ค่อยดีนัก 
You look pale.
你脸色不太好。
Nǐ liǎn sè bú tài hǎo.

*脸色 
Liǎn  
สีหน้า
Look; Facial expression


คุณดูเศร้ามาก 
You look worried.
你看起来很难过。
Nǐ kàn qǐ lái hěn náng uò.


คุณดูเศร้ามาก 
You look upset.
你看上去很忧伤。
Nǐ kàn shàng qù hěn yōu shāng.

*忧伤 
Yōu shāng 
ระทมทุกข์; เกิดความรันทดใจ (เป็นอย่างยิ่ง); รู้สึกรันทดใจ (เป็นอย่างยิ่ง) 
Upset;Sad;Distressed;In deep sorrow


วันนี้คุณดูเศร้า 
You look sad today.
你今天看上去很悲伤。
Nǐ jīn tiān kàn shàng qù hěn bēi shāng.


วันนี้คุณดูไม่ค่อยมีความสุข 
You don’t look very happy today.
你今天看上去很不高兴。
Nǐ jīn tiān kàn shàng qù hěn bù gāo xìng.


คุณดูจริงจังจัง  
You look serious.
你怎么那么严肃。
Nǐ zěn me nà me yán sù.

*严肃
Yán   
จริงจัง; เอาจริงเอาจัง  
Serious; Solemn


คุณดูจริงจังจัง  
You look grave.
你怎么那么严肃。
Nǐ zěn me nà me yán sù.


คุณดูอ่อนเพลียมาก  
You look exhausted.
你看起来很疲惫。
Nǐ kàn qǐ lái hěn pí bèi.

*疲惫
Pí bèi 
อ่อนระโหยโรยแรง; อ่อนเพลีย
Triedout;Exhausted


คุณดูอ่อนเพลียมาก   
You look very tired.
你看起来很疲惫。
Nǐ kàn qǐ lái hěn pí bèi.


ทำไม่คุณดูเศร้าๆ?  
Why the long face?
为什么拉着脸?
 Wèi shén me lā zhe liǎn?

*拉着脸
Lā zhe liǎn 
เศร้า  
Long face


ทำไมคุณดูไม่มีความสุข?   
Why are you so glum?
为什么你闷闷不乐的呢?
Wèi shén me nǐ mèn mèn bú lè de ne?

*闷闷不乐
Mèn mèn bú   
ดูไม่มีความสุข ;รู้สึกกลุ้มมาก ;รู้สึกเศร้า  
Glumly


ทำไมคุณดูไม่มีความสุขละ?  
Why so glum?
为什么闷闷不乐?
Wèi shén me mèn mèn bú  lè?


วันนี้คุณดูผิดปกติไปนะ  
Something is wrong with you today.
你今天有点不大对劲。
Nǐ jīn tiān yǒu diǎn bú dà duì jìn.

*对劲
Duì jìn 
ปกติ 
Normal; Right


วันนี้คุณดูไม่ปกติ 
You seem different today.
你今天不对劲。
Nǐ jīn tiān bú duì jìn.


วันนี้ดีขึ้นไหม?
Do you feel better this morning?
今天感觉好些了吗?
Jīn tiān gǎn jué hǎo xiē le ma?


ใครทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจ?  
Who are you irritated with?
谁让你烦躁了?
Shéi ràng nǐ fán zào le?

*烦躁 
Fán zào 
กระสับกระส่าย; วุ่นวายใจ 
Irritable;Agitated


ใครทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจ?   
Who has irritated you?
谁让你烦躁了?
Shéi ràng nǐ fán zào le?


คุณรู้สึกดีขึ้นไหม? 
You feeling any better?
你感觉好一点了吗?
Nǐ gǎn jué hǎo yì diǎn le ma?


อย่าท้อไปเลย ไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อย 
Don’t be so depressed. It’s no big deal.
别那么灰心。没什么大不了的!
Bié nà me huī xīn. Méi shén me dà bù liǎo de!


ไม่ต้องกังวลมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อย 
Don't worry, it's no big deal.
别担心,没什么大不了的。
Bié dān xīn, méi shén me dà bù liǎo de.


อย่าปล่อยให้เรื่องนี้มันทำให้คุณกลุ้มและรำคาญใจเลย มันจะจบลงเร็ว ๆ นี้ 
Don't let it get you down. It will be over soon. 
别为此烦恼。事情很快就会过去的。
Bié wèi cǐ fán nǎo. Shì qíng hěn kuài jiù huì guò qù de.

烦恼 
Fán nǎo 
กลุ้มและรำคาญใจ 
Worried;Vexed


อย่าทำหน้านิ่วคิ้วขมวดเลย 
Don't be such a worrier!
别这愁眉苦脸的。
Bié zhè chóu méi liǎn de.

愁眉苦脸 
Chóu méi liǎn  
หน้านิ่วคิ้วขมวด 
Look worried and miserable


มีความสุขหน่อยซิ เรื่องมันจะต้องดีขึ้นแน่ๆ 
Cheer up! Things will work out for the best.
高兴点儿。事情会有好结果的。
Gāo xìng diǎnr. Shì qíng huì yǒu hǎo jié guǒ de.


สู้ๆ อย่ายอมแพ้ง่ายๆ 
Keep trying! Don’t give up.
继续努力!别轻易放弃!
xù nǔ lì! Bié qīng yì fàng qì!

轻易 
Qīng yì 
ง่ายๆ; อย่างง่ายๆ  
Easily

放弃 
Fàng  
สละ; ยอมแพ้ 
Give up


ผ่อนคลายหน่อย ไม่คุ้มหรอกที่จะมากลุ้มใจกับเรื่องนี้ 
Loosen up! It’s not worth getting upset about
放松点儿,不值得为这件事苦恼。
Fàng sōng diǎnr, bù zhí dé wèi zhè jiàn shì kǔ nǎo.

苦恼 
Kǔ nǎo 
กลัดกลุ้ม; ระทมทุกข์ 
Vexed; Worried


ยืนหยัดต่อไป  สถานการณ์มันจะต้องดีขึ้น 
Hang in there. Things will get better.
 坚持住,情况会好起来。
Jiān chí zhù, qíng kuàng huì hǎo qǐ lái.


มองโลกในแง่ดีหน่อย เดี๋ยวก็เรื่องราวต่างๆสงบลง 
Keep smiling! Things will calm down.   
乐观点,事情会平息下来的。
Lè guān diǎn, shì qíng huì píng xī  xià lái de.

平息下来 
Píng xī  xià lái 
สงบลง ; สงบเรียบร้อยลง 
Calm down


เรื่องราวมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอก 
Things are never as bad as they seem. 
事情没有那么糟。
Shì qíng méi yǒu nà me zāo.


มีได้ก็ต้องมีเสีย ชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละ 
Win a few, lose a few. That’s life. 
有得也有失,生活就是如此
Yǒu dé yě yǒu shī, shēng huó jiù shì rú cǐ💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节