เรียนศัพท์จากข่าว กินหมูดิบ เสี่ยง ไข้หูดับ

รูปภาพจาก pixabay.com泰国公共卫生部 
Tài guó gōng gòng wèi shēng bù 
กระทรวงสาธารณสุขในเมืองไทย 
Ministry of Public Health of Thailand疾病控制中心
Jí bìng kòng zhì zhōng xīn 
ศูนย์ควบคุมโรค
Disease control Centre吃生猪肉
Chī shēng zhū ròu 
การกินเนื้อหมูดิบ 
Eating Raw Meat感染
Gǎn rǎn 
การติดเชื้อ 
Infection猪链球菌
Zhū liàn qiú jùn 
ไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส 
Streptococcus suis疾病
bìng  
โรค 
Disease患者
Huàn zhě 
ผู้ป่วย 
Patient病例
Bìng  
ตัวอย่างของโรค 
Case (of illness)症状
Zhèng zhuàng  
อาการ 
Symptom高热
Gāo  
มีไข้สูง 
Intense heat不舒服
Bú shū fu
อึดอัด ไม่สบาย 
Uncomfortable; Unwell呕吐
Ǒu  
อาเจียน 
Vomit重者
Zhòng zhě 
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 
Severe脑膜炎
Nǎo mó yán 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมอง (และไขสันหลัง) 
Meningitis精神沉郁
Jīng shén chén yù 
ซึมเศร้า 
Depressed spirit嗜睡
Shì shuì 
อาการง่วงนอน 
Sleepiness呼吸困难
Hū xī kùn nán 
หายใจลำบาก ;  หายใจไม่ออก 
Difficulty breathing扁桃体
Biǎn táo tǐ 
ต่อมทอนซิล 
Tonsil鼻腔
Bí qiāng 
โพรงจมูก  
Nasal cavity呼吸道
Hū xī dào 
ทางเดินหายใจ
Respiratory tract休克 
Xiū kè 
ช็อก Shock昏迷
Hūn mí 
เป็นลม ;สลบไม่ได้สติ
Stupor ; Coma永久性耳聋
Yǒng jiǔ xìng ěr lóng 
หูหนวกถาวร 
Permanent deafness消毒
Xiāo dú 
การฆ่าเชื้อโรค
Disinfection死亡
Sǐ wáng 
เสียชีวิต ; ตาย
Death


💦💦💦💦💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节