เรียนศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับ หวย ลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล
มาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ เรื่องหวยๆ กันค่ะ

彩票  
Cǎi piào  
หวย ; ลอตเตอรี่


政府福利彩票 
Zhèng fǔ fú lì cǎi piào 
สลากกินแบ่งรัฐบาล政府彩票 
Zhèng fǔ  cǎi piào 
สลากกินแบ่งรัฐบาล开奖日 
Kāi jiǎng rì  
วันหวยออก ;วันลอตเตอรี่ออก


开奖结果 
Kāi jiǎng jié guǒ 
ผลสลาก ;ผลลอตเตอรี่ ;ผลหวย ; เลขที่ออก


中奖号码 
Zhòng jiǎng hào mǎ  
เลขที่ถูกรางวัล


中奖 
Zhòng jiǎng 
ถูกรางวัล


中彩票
Zhòng cǎi piào 
ถูกหวย; ถูกลอตเตอรี่


奖金 
Jiǎng jīn  
เงินรางวัล


一等奖 
Yì děng jiǎng 
 รางวัลที่ 1


头等奖  
Tóu děng jiǎng 
รางวัลที่ 1


开头3位数 
Kāi tóu 3 wèi shù  
เลขหน้า  3 ตัว


结尾3位数 
Jié wěi 3 wèi shù  
เลขท้าย 3  ตัว


结尾2位数 
Jié wěi 2 wèi shù 
เลขท้าย 2 ตัว


头等奖上下号码 
Tóu děng jiǎng shàng xià hào mǎ
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1


二等奖 
Èr děng jiǎng  
รางวัลที่ 2


三等奖 
Sān děng jiǎng 
รางวัลที่ 3


四等奖 
Sì děng jiǎng 
รางวัลที่ 4


五等奖 
Wǔ děng jiǎng
รางวัลที่ 5


政府彩票办公室 
Zhèng fǔ cǎi piào bàn gōng shì  
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


印花税 
Yìn huā shuì 
ค่าอากรแสตมป์


不中彩票 
Bú zhòng cǎi piào  
ไม่ถูกหวย ; ไม่ถูกลอตเตอรี่


非法彩票 
Fēi fǎ cǎi piào  
หวยใต้ดิน💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节