บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่

รวมชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ 清迈旅游景点

รูปภาพ
  双龙寺 / 素帖寺 Shuāng lóng sì/ Sù tiē sì วัดพระธาตุดอยสุเทพ   Wat Phrathat Doi Suthep 素帖山 Sù tiē shān  ดอยสุเทพ   Doi Suthep 大佛塔寺 / 契迪龙寺 Dà fó tǎ sì /Qì dí lóng sì  วัดเจดีย์หลวง   Wat Chedi Luang 清曼寺 Qīng màn sì  วัดเชียงมั่น   Wat Chiang Mun 帕辛寺 / 普拉辛寺 Pà xīn sì/   Pǔ lā xīn sì   วัดพระสิงห์   Wat Phra Singh  大菩提寺 Dà pú tí sì  วัดเจ็ดยอด    Wat Chet Yot 松德寺 Sōng dé sì  วัดสวนดอก    Wat Suan Dok 盼道寺 / 柚木寺   Pàn dào sì/   Yòu mù sì   วัดพันเต   Wat Phan Tao 蓝蓬寺 Lán péng sì  วัดร่ำเปิง Wat Ram Poeng 悟蒙寺 / 乌孟寺 Wù méng sì / Wū mèng sì  วัดอุโมงค์   Wat Umong 菩兴寺 Pú xìng sì  วัดพระธาตุดอยน้อย   Wat Phra That Doi Noi 素攀寺 / 银庙 Sù pān sì / Yín miào    วัดศรีสุพรรณ   Wat Sri Suphan (Silver temple)  来康佛寺 Lái kāng fó sì   วัดพระธาตุดอยคำ   Wat Phra That Doi Kham 因他农山国家公园 Yīn tā nóng shān guójiā gōngyuán   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์