12 กันยายน 2561

การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ชั้นประถมศึกษา小学


ประถมศึกษา小学 (Xiǎo xué ) เป็นลำดับการศึกษาที่ต่อมาจากชั้นอนุบาล幼儿园 (Yòu ér yuán ) ซึ่งในระดับประถมศึกษานี้ในเมืองไทย เด็กนักเรียนทั้งหลาย 小学生 (Xiǎo xué shēng) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี เริ่มตั้งแต่ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ค่ะ ไปดูภาษาจีนกันค่ะ

รูปภาพจาก pixabay.com

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียกสั้นว่า ป.1  小学一年级 (Xiǎo xué yì nián )
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียกสั้นว่า ป.2  小学二年级 (Xiǎo xué èr nián )
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียกสั้นว่า ป.3  小学三年级 (Xiǎo xué sān nián )
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4  เรียกสั้นว่า ป.4  小学四年级 (Xiǎo xué sì nián )
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5เรียกสั้นว่า ป.5小学五年级 (Xiǎo xué wǔ nián )
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 เรียกสั้นว่า ป.6  小学六年级 (Xiǎo xué liù nián )

欢迎补充:การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ชั้นประถมศึกษา小学

บทความแนะนำ

นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย


เข้าใกล้วันสอบ จิตใจกระวนกระวายจริงๆเลยเชียว考试

เมื่อถึงเกณฑ์ต้องเข้าอนุบาล 幼儿园
http://www.diarybyonnie.com/2018/09/blog-post_40.html

การศึกษาขั้นพื้นฐาน – มัธยมศึกษาตอนต้น初中 และมัธยมศึกษาตอนปลาย 高中


อาชีวศึกษา职业教育




คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...