12 กันยายน 2561

อาชีวศึกษา 职业教育


อาชีวศึกษา职业教育(Zhí yè jiào )  หรือเรียกง่ายๆว่า "การศึกษาสายอาชีพ" เป็นการเปิดการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ปวช.ในระดับนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้าน  

รูปภาพจาก pixabay.com

ปวช.ภาษาจีนคือ 中专  (Zhōng zhuān)ผู้ที่จะศึกษาระดับ ปวช. ได้จะต้องเป็นผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 初三 (Chū sān) ก่อนถึงจะเข้าเรียนระดับนี้ได้ ส่วนหลักสูตรจะมีอยู่หลายสาขา 专业(Zhuān yè) ด้วยกัน เช่น อุตสาหกรรม 工业 (Gōng ) พาณิชยกรรม 商业(Shāng ) ศิลปกรรม 美术 (Měi shù)  คหกรรม 家政(Jiā zhèng) เกษตรกรรม 农业(Nóng )  ประมง 渔业( ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 旅游业( yóu yè) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 纺织业 (Fǎng zhī yè)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 信息与通信技术(Xìn xī yǔ tōng xìn jì shù)

รูปภาพจาก pixabay.com

                ในส่วนของผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้นควรจะเป็นผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 中专(Zhōng zhuān  ) ในสาขานั้นๆ หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 高三 (Gāo sān) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาษาจีนคือ大专( zhuān )


欢迎补充:อาชีวศึกษา职业教育

บทความที่แนะนำ


นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

เข้าใกล้วันสอบ จิตใจกระวนกระวายจริงๆเลยเชียว考试


เมื่อถึงเกณฑ์ต้องเข้าอนุบาล 幼儿园

การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ชั้นประถมศึกษา小学

การศึกษาขั้นพื้นฐาน – มัธยมศึกษาตอนต้น初中 และมัธยมศึกษาตอนปลาย 高中


คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...