18 กันยายน 2561

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องหมายจราจรที่เราควรรู้

เอาคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับ “เครื่องหมายจราจร” ที่เราควรรู้ มาฝากกันค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com


คำศัพท์ภาษาไทย
คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน

ป้ายจราจร
交通标志
Jiāo tōng biāo zhì

การจราจร

交通
Jiāo tōng

ขับช้าๆ
慢行
Màn xíng

โค้งอันตราย
弯道危险
Wān dào wéi xiǎn

จำกัดความเร็ว

限制速度
 Xiàn zhì sù dù
ชิดซ้าย
靠左
Kào zuǒ

ชิดขวา
靠右
Kào yòu

ห้ามเข้า

禁止驶入
Jìn zhǐ shǐ rù

ห้ามแซง

禁止超车
Jìn zhǐ chāo chē

ห้ามกลับรถ

禁止掉头
Jìn zhǐ diào tóu

หยุดตรวจ

停车检查
Tíng chē jiǎn chá

ห้ามตรงไป
禁止直行
Jìn zhǐ zhí xíng

ห้ามเลี้ยวซ้าย
禁止向左转
Jìn zhǐ xiàng zuǒ zhuǎn

ห้ามเลี้ยวขวา

禁止向右转弯
Jìn zhǐ xiàng yòu zhuǎn wān

ห้ามจอดรถ
禁止停车
Jìn zhǐ tíng chē

ห้ามบีบแตร
禁止鸣笛
Jìn zhǐ míng dí

ห้ามกดแตร

禁止鸣喇叭
Jìn zhǐ míng lǎ bā

ให้ชิดขวา

靠右侧道路行驶
Kào yòu cè dào lù xíng shǐ 

ให้ชิดซ้าย

靠左侧道路行驶
Kào zuǒ cè dào lù xíng shǐ

ให้ตรงไป

直行
Zhí xíng

ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

直行和向右转弯
Zhí xíng hé xiàng yòu zhuǎn wān

ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
直行和向左转弯
Zhí xíng hé xiàng zuǒ zhuǎn wān  

ให้เลี้ยวขวา

向右转弯
Xiàng yòu zhuǎn wān

ให้เลี้ยวซ้าย

向左转弯
Xiàng zuǒ zhuǎn wān 

เลี้ยวขวา
右转
Yòu zhuǎn  

เลี้ยวซ้าย
左转
Zuǒ zhuǎn

ระวังเด็ก

注意儿童
Zhù yì ér tóng

ระวังสัตว์
注意牲畜
Zhù yì shēng chù

ระวังคนข้าม
注意行人
Zhù yì xíng rén  

ระวังรถไฟ
小心火车
Xiǎo xīn huǒ chē

สัญลักษณ์

标志
Biāo zhì

ทางสี่แยก
十字路口
Shí zì lù kǒu

ทางสามแยก

三岔路口
Sān chà lù kǒu

ทางคดเคี้ยว
连续弯
Llián xù wān lù

ถนนหนทาง

道路
Dào lù  

ถนนลื่น
易滑路
Yì huá lù

ถนนปิด
道路封闭
Dào lù fēng bì

ถนนแคบ
窄路
Zhǎi lù

อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม

施工中
 Shī gōng zhōng欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องหมายจราจรที่เราควรรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...