19 กันยายน 2561

คำศัพท์ที่ “มนุษย์เงินเดือน” ควรรู้


เพราะชีวิตคือการเรียนรู้  สำหรับบทความนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมาฝากค่ะ

🔗🔗🔗


คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน

คำแปลภาษาไทย
办公
Bàn gōng

ทำงาน
办公室
Bàn gōng shì 

ที่ทำงาน, ห้องทำงาน, สำนักงาน
办公用品
Bàn gōng yòng pǐn

อุปกรณ์สำนักงาน
办公软件
 Bàn gōng ruǎn jiàn  

ซอร์ฟแวร์สำนักงาน(office software)
罢工
Bà gōng

หยุดงานประท้วง
病假
Bìng jià  

ลาป่วย
辞职
Cí zhí  

ลาออก
炒鱿鱼
Chǎo ​yóu ​yú

ถูกไล่ออก
产假
Chǎn jiǎ

ลาคลอด
吃白饭
Chī bái fàn

ตกงาน
打字员
Dǎ zì yuán

พนักงานพิมพ์ดีด
法定假期
Fǎ dìng jià

วันหยุดราชการ
工作
Gōng zuò

ทำงาน
工作日
Gōng zuò rì  

วันทำงาน
工作时间
Gōng zuò shí jiān

เวลาทำงาน
工资 薪水
Gōng zī / Xīn shuǐ

เงินเดือน
工作经验
Gōng zuò jīng yàn

ประสบการณ์ในการทำงาน
工会 / 劳工总会
Gōng huì / Láo gōng zǒng huì

สหภาพแรงงาน
工伤
Gōng shāng 

บาดเจ็บจากการทำงาน
雇主
Gù zhǔ

นายจ้าง
雇员
Gù yuán

ลูกจ้าง
红利
Hóng lì 

โบนัส
伙食津贴
Huǒ shí jīn tiē

ค่าอาหาร(สวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน)
加班
Jiā bān

ทำงานล่วงเวลา
加班费
Jiā bān fèi

ค่าล่วงเวลา
接待员
Jiē dài yuán

พนักงานต้อนรับ
接线员
Jiē xiàn yuán

พนักงานรับโทรศัพท์
警卫员
Jǐng wèi yuán

พนักงานรักษาความปลอดภัย
警告单
Jǐng gào dān

หนังสือเตือน
解雇
Jiě gù

เลิกจ้าง
解雇费
Jiě gù fèi

ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
口头警告
Kǒu tóu jǐng gào

ตักเตือนด้วยวาจา
开除
Kāi chú 

ไล่ออก
老板 
Lǎo bǎn

เถ้าแก่,เจ้าของกิจการ

老板娘
Lǎo bǎn niáng

เถ้าแก่เนี้ย

劳动福利
Láo dòng fú lì

สวัสดิการ
劳务合同
Láo wù hé tóng

สัญญาจ้างงาน
免职
Miǎn zhí

ปลดจากตำแหน่ง
年休假
Nián xiū jià 

ลาพักร้อนประจำปี
泡病号
Pào bìng hào

ป่วยการเมือง
清洁员
Qīng jié yuán

พนักงานทำความสะอาด
请事假
Qǐng shì jià  

ลากิจ
勤奋奖
Qín fèn jiāng

เบี้ยขยัน
取消合同
Qǔ xiāo hé tong

บอกเลิกสัญญา
日班
Rì bān

กะกลางวัน
升职
Shēng zhí

เลื่อนขั้น , เลื่อนตำแหน่ง
升职加薪
Shēng zhí jiā xīn

เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งพร้อมเพิ่มเงินเดิน
司机
 Sī jī

พนักงานขับรถ
失业
Shī yè

การว่างงาน
失业补助金
Shī yè bǔ zhù jīn

ค่าชดเชยกรณีว่างงาน
伤残抚恤金
Shāng cán fǔ xù jīn

เงินช่วยเหลือกรณีทุพลภาพ
售货员
Shòu huò yuán

พนักงานขาย
调整工资
Tiáo zhěng gōng

ปรับค่าแรง
退休
Tuì xiū

ปลดเกษียณ
退休金
Tuì xiū jīn

เงินบำนาญ
退职
Tuì zhí jīn


เงินบำเหน็จ
伪造签字
Wěi zào qiān

ปลอมลายเซ็น
伪造文件
Wěi zào wén jiàn

ปลอมแปลงเอกสาร
夜班
bān

กะกลางคืน
最低工资
Zuì gōng

ค่าแรงขั้นต่ำ
值班
Zhí bān

เข้าเวร


职业病
Zhí yè bìng

โรคจากการทํางาน ,โรคจากการประกอบอาชีพโรคเหตุอาชีพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...