14 กันยายน 2561

ธาตุ 化学元素


    👉👉 化学元素(Huà xué yuán sù) Chemical element หรือจะเรียกสั้นว่า元素( Yuán sù ) Element มาดูคำศัพท์เกี่ยวกับธาตุต่างกันค่ะ👇👇

คำศัพท์ภาษาไทย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน

กำมะถัน
Sulfur
                          
Liú

แกโดลิเนียม
Gadolinium
          
Qiú   
                     
แกลเลียม
Gallium 
          
Jiā   
                       
ดิสโพรเซียม          
Dysprosium

          
           
คาร์บอน
Carbon
          
Tàn

คลอรีน
Chlorine

คูเรียม    
Curium
          
    
       
คริปทอน
Krypton
          
  
                        
แคดเมียม
Cadmium
          

แคลเซียม
Calcium
          
Gài

แคลิฟอร์เนียม
Californium
          
Kāi

โครเมียม
Chromium
          
  
       
โคบอลต์
Cobalt

          
เงิน
Silver

          
Yín         
เจอร์เมเนียม
Germanium
Zhě
                       
ซีเซียม
Caesium
          

ซีเรียม
Cerium
          
Shì

ซีนอน     
Xenon

          
Xiān      
ซาแมเรียม             
Samarium

          
Shàn     
ซีลีเนียม 
Selenium

          
ซิลิคอน
Silicon

          
Huò       
โซเดียม                  
Sodium 

          
เซอร์โคเนียม         
Zirconium

          
Gào
ดีบุก  
Tin
          
                           

ตะกั่ว
Lead
          
Qiān      

ทอง
Gold
          
Jīn                          

ทองแดง
Copper
          
Tóng   
  
แทนทาลัม             
Tantalum

          
Dàn
เทคนิเซียม
Technetium

          
เทลลูเรียม                             
Tellurium

          
เทอร์เบียม             
Terbium

          
          
แทลเลียม                              
Thallium

          
Shé
ทอเรียม
Thorium
  
        
ทูเลียม   
Thulium

          
Diū        
ไทเทเนียม                             
Titanium

          
Tài
ทังสเตน                 
Tungsten
          

นีโอไดเมีย             
Neodymium

          
Nǚ 
นีออน                     
Neon

Nǎi        
เนพทยูนเอียม
Neptunium 

           
          
นิกเกิล   
Nickel 

           
Niè
ไนไอเบียม
Niobium

ไนโตรเจน
Nitrogen
Dàn

โนเบเลียม             
Nobelium

Nuò
บิสมัท
Bismuth

แบเรียม
Barium
Bèi

เบอร์คีเลียม
Berkelium
Péi  
       
เบริลเลียม
Beryllium

โบรอน
Boron
Péng 
    
โบรมีน
Bromine
          
Xiù

พลวง
Antimony

แพลเลเดียม
Palladium 
          

แพลทินัม
Platinum
          
          

พลูโตเนียม
Plutonium
          
                          

พอโลเนียม
Polonium
          
                          

โพแทสเซียม
Potassium
Jiǎ                          

โพรมีเทียม
Promethium
          
 
                         
เพรซีโอดิเมียม
Praseodymium
                                          

โพรโทแอกทิเนียม
Protactinium 
          
    
                      
ฟลูออรีน
Fluorine
          
 
         
เฟอร์เมียม             
Fermium
          
Fèi  
       
แฟรนเซียม
Francium
          
Fāng  
                   
ฟอสฟอรัส                             
Phosphorus 

          
Lìn
เมอร์คิวรี
Mercury
                                          
Gǒng

แมกนีเซียม
Magnesium
          
Měi                       

แมงกานีส
Manganese

Měng
เมนเดลีเวียม
Mendelevium
          
Mén 
                    
โมลิบดีนัม             
Molybdenum 

          
ยูโรเพียม
Europium

Yǒu                       
ยูเรเนียม
Uranium 

          
Yóu
แร่เรเดียม
Radium 
          
Léi                         

รีเนียม
Rhenium
          
Lái          

เรดอน
Radon 
          
Dōng                    

โรเดียม
Rhodium 
          
Lǎo

รูบิเดียม
Rubidium 
                                          

รูทีเนียม
Ruthenium 
                                          
Liǎo

ลอว์เรนเซียม
Lawrencium 
          
Láo                        

ลิเธียม
Lithium
                                            

ลูทีเชียม
Lutetium
          
          

แลนทานัม
Lanthanum 
          
Làn                        

วานาเดียม
Vanadium 
          
Fán                        

สารหนู
Arsenic
          
Shēn

สแคนเดียม                           
Scandium 

          
Kàng
สตรอนเชียม          
Strontium

          
Sōng     
สังกะสี                   
Zinc

          
Xīn
เหล็ก                      
Iron

          
Tiě
อะเมริเซียม
Americium
          
Méi

อาร์กอน
Argon

อินเดียม
Indium

          
Yīn
อิริเดียม 
Iridium

          
แอสทาทีน
Astatine
Ài

ไอน์สไตเนียม
Einsteinium

          
Āi
ไอโอดีน
Iodine
Diǎn   
                   
เออร์เบียม
Erbium
Ěr 
                          
ออสเมียม
Osmium
          
Tiě         

อ๊อกซิเจน
Oxygen
                          
Yǎng

อิตเทอร์เบียม
Ytterbium
          
                            

อิตเทรียม
Yttrium
          
Dìng                      

ฮีเลียม
Helium
          
Hài 
                        
แฮฟเนียม
Hafnium
          
Jiá                          

โฮลเมียม
Holmium
          
Huó
                       
ไฮโดรเจน
Hydrogen
          
Qīng                      


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...