25 ตุลาคม 2562

👄👄ประโยคภาษาจีนที่พูดถึง การแก้ตัว

รูปภาพจาก pixabay.com


เลิกแก้ตัวสักที 
Stop making excuses.
别找借口了。
Bié zhǎo jièkǒule.


อย่าหาข้อแก้ตัวอีกเลย 
Don’t look for excuses
不要找借口。
 Búyào zhǎo jièkǒu.


หยุดแก้ตัวเถอะ ฉันรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว และก็รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นควรจะโทษคุณ
Please stop making excuses. I know the score and I know you are to blame.
别找借口了,我知道是怎么回事,我也知道这件事应该怪你。
Bié zhǎo jièkǒule, wǒ zhīdào shì zěnme huí shì, wǒ yě zhīdào zhè jiàn shì yīnggāi guài nǐ.


หยุดหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองสักที 
Stop making excuses for yourself.
别为自己找借口。
Bié wèi zìjǐ zhǎo jièkǒu.


เขาสามารถหาข้อแก้ตัวได้เสมอ 
He would invariably find some excuses.
他这人总能找到借口。
Tā zhè rén zǒng néng zhǎodào jièkǒu.


เขาสามารถหาข้อแก้ตัวได้จริงๆ 
He is great at finding excuses.
他可真会找借口。
Tā kě zhēn huì zhǎo jièkǒu.


ฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวของคุณ
I don’t want to hear your excuses.
我不想听你的借口。
Wǒ bùxiǎng tīng nǐ de jièkǒu.


ฉันฟังคำแก้ตัวของคุณมามากพอแล้ว
I’ve had enough of your excuses.
我已经受够了你的借口。
Wǒ yǐjīng shòu gòule nǐ de jièkǒu.


ไม่ต้องแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น 
There’s no excuse.
没有任何借口。
Méiyǒu rènhé jièkǒu.


ฉันจะหาคำแก้ตัวที่ฟังขึ้นนะ 
 I’ll make u some believable excuses.
我会找点靠谱的借口的。
Wǒ huì zhǎo diǎn kào pǔ de jièkǒu de.


เขามักจะเถียงข้างๆคูๆอยู่เสมอ  
He’s always ready talk back.
 他总是跟你顶嘴。
Tā zǒng shì gēn nǐ dǐngzuǐ.


พวกเขามักเถียงกันไม่ยอมหยุด
They rowed all the time
他们总是争吵不休。
Tāmen zǒng shì zhēngchǎo bùxiū.


💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ