25 ตุลาคม 2562

👄👄ประโยคภาษาจีนที่พูดถึง การแก้ตัว

รูปภาพจาก pixabay.com


เลิกแก้ตัวสักที 
Stop making excuses.
别找借口了。
Bié zhǎo jiè kǒu le.อย่าหาข้อแก้ตัวอีกเลย 
Don’t look for excuses
不要找借口。
 Bú yào zhǎo jiè kǒu.หยุดแก้ตัวเถอะ ฉันรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว และก็รู้ว่า

เรื่องที่เกิดขึ้นควรจะโทษคุณ

Please stop making excuses. I know the score and I know you are to blame.
别找借口了,我知道是怎么回事,我也知道这件事应该怪你。
Bié zhǎo jiè kǒu le, wǒ zhī dào shì zěn me huí shì, wǒ yě zhī dào zhè jiàn shì yīng gāi guài nǐ.หยุดหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองสักที 
Stop making excuses for yourself.
别为自己找借口。
Bié wèi zì jǐ zhǎo jiè kǒu.


เขาสามารถหาข้อแก้ตัวได้เสมอ 
He would invariably find some excuses.
他这人总能找到借口。
Tā zhè rén zǒng néng zhǎo dào jiè kǒu.


เขาสามารถหาข้อแก้ตัวได้จริงๆ 
He is great at finding excuses.
他可真会找借口。
Tā kě zhēn huì zhǎo jiè kǒu.


ฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวของคุณ
I don’t want to hear your excuses.
我不想听你的借口。
Wǒ bù xiǎng tīng nǐ de jiè kǒu.


ฉันฟังคำแก้ตัวของคุณมามากพอแล้ว
I’ve had enough of your excuses.
我已经受够了你的借口。
Wǒ yǐ jīng shòu gòu le nǐ de jiè kǒu.


ไม่ต้องแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น 
There’s no excuse.
没有任何借口。
Méi yǒu rèn hé jiè kǒu.


ฉันจะหาคำแก้ตัวที่ฟังขึ้นนะ 
 I’ll make u some believable excuses.
我会找点靠谱的借口的。
Wǒ huì zhǎo diǎn kào pǔ de jiè kǒu de.


เขามักจะเถียงข้างๆคูๆอยู่เสมอ  
He’s always ready talk back.
 他总是跟你顶嘴。
Tā zǒng shì gēn nǐ dǐng zuǐ.


พวกเขามักเถียงกันไม่ยอมหยุด
They rowed all the time
他们总是争吵不休。
Tā men zǒng shì zhēng chǎo bù xiū.


💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...