ประโยคภาษาจีน ชวนทะเลาะ มีอะไรก็พูดมาสิ

รูปภาพจาก pixabay.comเธอกำลังชวนฉันทะเลาะใช้ไหม 
Are you trying to pick a fight with me?
你想和我吵架吗?
Nǐ xiǎng hé wǒ chǎojià ma?อย่ามาพาลใส่ฉันนะ 
Don’t take it out on me.
 别把气发泄在我身上。/别拿我出气
Bié bǎ qì fāxiè zài wǒ shēnshang./ Bié ná wǒ chūqì
คุณไม่เคยเข้าใจฉันเลย 
You never know me!
你永远都不了解我!
Nǐ yǒngyuǎn dōu bù liǎojiě wǒ!


                           
วันนี้คุณก็เหมือนหาคนมาทะเลาะด้วยนะ 
You're in an argumentative mood today!
你今天就是找人吵架的。
Nǐ jīntiān jiùshì zhǎo rén chǎojià de.
พูดออกมาเลย ถ้าคุณมีอะไรจะพูด  
Speak out if you have something to say.
有话就大胆的说出来。
Yǒu huà jiù dàdǎn de shuō chūlái.มีอะไรก็พูดออกมาตรงๆ อย่ามาอ้อมค้อม 
Don't beat about the bush. Please come to the point. 
说话不要绕圈子,请直说吧。
Shuōhuà bùyào ràoquānzi, qǐng zhí shuō ba.เงียบทำไม มีอะไรก็พูดสิ 
If you have something to say, don't be too quiet.
有话就说,不要太安静!
Yǒu huà jiù shuō, bùyào tài ānjìng.
อย่าเห็นแก่ตัวให้มากนัก  
Don’t be so selfish.
别这么自私。/你能不能别这么自私。
Bié zhème zìsī./ Nǐ néng bùnéng bié zhème zìsī.
ทำไมเพิ่งมาบอกเอาตอนนี้ 
Why are you telling me now?
 为什么现在跟我说这些?
Wèishéme xiànzài gēn wǒ shuō zhèxiē?
เดี๋ยวก่อน คุณยังมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกฉันอีกไหม 
Wait,  What are you not telling me?
等下你还有什么没告诉我?
Děng xià nǐ hái yǒu shénme méi gàosù wǒ?
คุณมันงี่เง่า 
You idiot!
你这个白痴!
 Nǐ zhège báichī!คุณมันโง่ 
You stupid!
你这个笨蛋!
Nǐ zhège bèndàn!อย่างี่เง่าได้ไหม 
Don’t be silly/
别傻了!
Bié shǎle!อย่ามาไร้สาระ;อย่ามาพูดบ้าๆบอๆ;อย่ามาพูดซี้ซั้ว 
Don’t talk nonsense.
别胡说八道!
Bié húshuō bādào!
ทำไมคุณถึงได้งี่เง่าขนาดนี้นะ 
How can you be so silly?
你怎么这么傻。
Nǐ zěnme zhème shǎ.

อย่าหัวเราะเยาะฉันสิ 
Don’t make fun of  me.
别取笑我。
Bié qǔxiào wǒ.
คุณหัวเราะเยาะคนแบบนี้ได้ยังไง 
How can you be so teasing?
你怎么可以这样嘲笑人。
Nǐ zěnme kěyǐ zhèyàng cháoxiào rén.
อย่าข้ามเส้นของฉัน / อย่ามาล้ำเส้นของฉัน  
Don't cross my line
不要违背我的原则。
Búyào wéibèi wǒ de yuánzé.
คุณพูดมากเกินไปแล้ว 
You talk too much!
你话太多了!
Nǐ huà tài duōle!คุณโกหกฉัน 
You lied to me.
你骗了我。
Nǐ piànle wǒ.บอกฉันหน่อยสิว่าทำไมคุณถึงโกหกฉัน 
Tell me why you lied to me. 
告诉我你为什么跟我说谎。
Gàosù wǒ nǐ wèishénme gēn wǒ shuōhuǎng.คุณหลอกหลวงฉัน 
You cheated on me.
你欺骗我!
Nǐ qīpiàn wǒ!คุณกำลังปิดบังฉันอยู่ 
You are keeping something from me.
你在瞒着我。
Nǐ zài mánzhe wǒ.คุณยังมีเรื่องอะไรที่อยากปิดบังฉันอยู่ใช่ไหม 
Are you trying to hide something from me?
你是不是有什么事想瞒着我?
Nǐ shì búshì yǒu shénme shì xiǎng mánzhe wǒ?
ฉันไม่ไว้ใจคุณ  
I don’t trust you.
我不相信你。
Wǒ bù xiāngxìn nǐ.
ฉันไม่เชื่อในตัวคุณอีกต่อไป 
I don't trust you anymore.
我不再相信你
Wǒ bú zài xiāngxìn nǐ.
อย่ามาหยาบคายนะ 
Don't talk smut.
不要说脏话
Búyào shuō zānghuà.
อย่าพูดเสียงดัง 
Don't talk so loud.
别那么大声地说话。
Bié nàme dàshēng de shuōhuà.
อย่ามาโม้ให้มากนัก  
Don’t talk so big.
不要太吹牛了!
Búyào tài chuīniúle!ออกไปจากที่นี่ซะ 
Get out of here!
 滚出去!
Gǔn chūqù!อย่าหนีไปไหนนะ ฉันยังพูดไม่จบ
Don’t run away! I haven’t finished.
别跑!我还没说完呢。
Bié pǎo! Wǒ hái méi shuō wán ne.


💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节