30 ตุลาคม 2562

ประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวกับ ปัญหาทางด้านภาษา

รูปภาพจาก pixabay.com


ฉันสนใจเรียนภาษาจีน /ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
I'm very interested in learning Chinese/ English. 
我对学习汉语/英语很感兴趣。 
Wǒ duì xuéxí hànyǔ / Yīngyǔ hěn gǎn xìngqù.ตอนนี้ฉันกำลังเรียนภาษาจีน /ภาษาอังกฤษ
I’m studying Chinese/ English now.
我正在学习汉语/英语。
Wǒ zhèngzài xuéxí hànyǔ/yīngyǔ.ฉันเคยใช้เวลาสองปีในการเรียนภาษาจีน /ภาษาอังกฤษ
I spent two years in studying Chinese/ English. 
我曾经花了两年学汉语/英语。
Wǒ céngjīng huāle liǎng nián xué hànyǔ/yīngyǔ.เขามีปัญหาในการเรียนภาษาจีน /ภาษาอังกฤษ
He has difficulty in studying Chinese/ English.
他在学习汉语/英语上有困难。
Tā zài xuéxí hànyǔ/yīngyǔ shàng yǒu kùnnán.คุณเรียนภาษาจีน / อังกฤษมานานเท่าไหร่แล้ว?
How long you have been studying Chinese/ English.
你学汉语/英语学了多长时间了。
Nǐ xué hànyǔ/yīngyǔ xuéle duō cháng shíjiānle.ฉันเรียนภาษาจีน / อังกฤษมานานแล้ว
I have been studying English for so long now.
到现在我学了很久的汉语/英语了。
Dào xiànzài wǒ xuéle hěnjiǔ de hànyǔ/yīngyǔle.ฉันต้องรื้อฟื้นภาษาจีน/ ภาษาอังกฤษใหม่หมดแล้ว
 I need to brush up my Chinese/ English
我需要温习一下我的中文/英文。
Wǒ xūyào wēnxí yīxià wǒ de zhōngwén/yīngwén.ฉันต้องรื้อฟื้นภาษาฝรั่งเศสของฉันจริงๆแล้วละ
I really need to brush up on my French. 
我确实需要提高我的法语水平。
Wǒ quèshí xūyào tígāo wǒ de fǎyǔ shuǐpíng.


ฉันเคยแพลนที่จะรื้อฟื้นภาษาสเปนของฉัน
I had hoped to brush up my Spanish 
我曾打算好好温习一下我的西班牙。
Wǒ céng dǎsuàn hǎohǎo wēnxí yīxià wǒ de xībānyá.ฉันพูดภาษาจีน/ภาษาอังกฤษไม่เก่งนัก
I don’t speak Chinese/ English very well.
我的中文/英文说得不太好。
Wǒ de zhōngwén/yīngwén shuō dé bù tài hǎo.ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษของฉันยังไม่ดีพอ
 My Chinese/ English is not good enough.
我的中文/英文不够好。
Wǒ de zhōngwén/yīngwén bùgòu hǎo.


ฉันพูดภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย แต่ยังไม่ดีนัก
 I speak a little, but my Chinese/ English is not good.
我会说一点,但我的中文/英文不太好。
Wǒ huì shuō yìdiǎn, dàn wǒ de zhōngwén/yīngwén bù tài hǎo.คุณพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได้ไหม
Can you speak any languages besides Chinese/ English?
除了中文/英文,你还会说其他语言吗?
Chúle zhōngwén/yīngwén, nǐ hái huì shuō qítā yǔyán ma?


คุณช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหม 
Could you write it down?
你能写下来吗?
Nǐ néng xiě xiàlái ma?ขอโทษนะ ฉันฟังไม่ทัน
I’m sorry, but I couldn’t catch that.
对不起,但我没听懂。
Duìbùqǐ, dàn wǒ méi tīng dǒng.คุณพูดเร็วเกินไปจนฉันไม่เข้าใจ 
You’re speaking too fast to understand.
你说得太快了,我听不懂。
Nǐ shuō dé tài kuàile, wǒ tīng bù dǒng.คำว่า 可恶แปลว่าอะไร
What does “可恶”Chinese/ English?
可恶是什么意思?
可恶 Shì shénme yìsi?คุณออกเสียงคำนี้ยังไง
How do you pronounce this word?
这个字怎么发音?
Zhège zì zěnme fāyīn?คุณสะกดคำนั้นยังไง
 How do you spell that word?
怎么拼写那个词?
Zěnme pīnxiě nàgè cí?ป้ายนั้นเขียนว่าอะไร
What does that sign say?
标志牌上写的是什么?
Biāozhì pái shàng xiě de shì shénme?ขอคนที่พูดภาษาไทยได้ค่ะ
A Thai-speaking person, please.
请找一个会说泰语的人。
Qǐng zhǎo yígè huì shuō tàiyǔ de rén.มีใครพูดภาษาไทยได้ไหม
Does anyone speak Thai?
有人会说泰语吗?
Yǒurén huì shuō tàiyǔ ma?


💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...