1 กรกฎาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (138)ประโยคภาษาจีน (138)
🌴🌴🌴


我希望尽早与你面谈。
Wǒ xīwàng jǐnzǎo yǔ nǐ miàntán.
ฉันหวังว่าจะพบกับคุณโดยเร็วที่สุด
尽早 Jǐnzǎo  โดยเร็วที่สุด; ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
面谈 Miàntán คุยกันต่อหน้า ;สัมภาษณ์在你方便的时候,我希望有机会与你面谈。
Zài nǐ fāngbiàn de shíhòu, wǒ xīwàng yǒu jīhuì yǔ nǐ miàntán.
เมื่อไหร่ที่คุณสะดวก ฉันก็หวังว่าจะมีโอกาสที่จะได้คุยกับคุณ这件事只能在面谈时讨论。
Zhè jiàn shì zhǐ néng zài miàntán shí tǎolùn.
เรื่องนี้สามารถพูดคุยได้ในตอนที่เจอกัน
讨论 Tǎolùn สนทนาพูดคุย(แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน)


我今天也参加了一次面谈。
Wǒ jīntiān yě cānjiāle yīcì miàntán.
วันนี้ฉันก็เข้าร่วมการสัมภาษณ์


请尽早答复。
Qǐng jǐnzǎo dáfù.
โปรดตอบกลับโดยเร็วที่สุด
答复 Dáfù ตอบ


我们希望尽早得到答复。
Wǒmen xīwàng jǐnzǎo dédào dáfù.
เราหวังว่าจะได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุด


 🍀🍀🍀🍀🍀


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ