21 ตุลาคม 2566

คำศัพท์สายมู ลงยันต์ สักยันต์ ตะกรุด

 


有信仰的人

Yǒu xìn yǎng de rén

สายมู (มูเตลู)师父;龙婆

Shī fu; Lóng pó

หลวงพ่อ主持 ;方丈;大师

Zhǔ chí; Fāng zhàng; Dà shī

เจ้าอาวาส龙婆坤

Lóng pó kūn

หลวงพ่อคูณ龙婆瑞

Lóng pó ruì

หลวงพ่อรวย僧皇

Sēng huáng

พระสังฆราช徒弟

ลูกศิษย์圣水

Shèng shuǐ

น้ำมนต์


 

人缘膏;缘膏

Rén yuán gāo; Yuán gāo

สีผึ้ง三色的符管

Sān sè de fú guǎn

ตะกรุด 3 กษัตริย์念珠;佛珠

Niàn zhū; Fó zhū

ลูกประคำ请佛牌

Qǐng fó pái

การเช่าพระ加持;开光

Jiā chí; Kāi guāng

การปลุกเสกเบิกเนตร加持圣物

Jiā chí shèng wù

เครื่องรางของขลัง 纹身

Wén shēn

การสัก经文

Jīng wén

ยันต์符文

Fú wén

ลงยันต์法力刺青 ;法力纹身  ; 法力刺符

Fǎ lì cì qīng; Fǎ lì wén shēn; Fǎ lì cì fú

การสักยันต์刺符

Cì fú

สักยันต์花纹图案

Huā wén tú àn

เลือกลวดลาย永久性纹身
Yǒng jiǔ xìng wén shēn
สักแบบถาวร暂时性纹身
Zàn shí xìng wén shēn
สักแบบชั่วคราว念经

Niàn jīng

สวดคาถา ;ท่องคาถา心想事成符文

Xīn xiǎng shì chéng  fú wén

ยันต์สมปรารถนา思念心碎符文

niàn xin suì  fú wén

ยันต์นะอกแตก招财符文

Zhāo cái  fú wén

ยันต์เรียกทรัพย์挡险挡灾符文

Dǎng xiǎn dǎng zāi fú wén

ยันต์คงกระพัน九塔符文

Jiǔ tǎ fú wén

ยันต์เก้ายอด五条符文

tiáo fú wén

ยันต์ห้าแถว成功符文

Chéng gōng fú wén

ยันต์นะมหาสำเร็จ罗睺食月符文

Luó hóu shí yuè fú wén

ยันต์ราหูอมจันทร์九哈奴曼符文

Jiǔ hā nú màn fú wén

ยันต์หนุมานเก้าตัว_________
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...