1 มิถุนายน 2562

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 8


รูปภาพจาก pixabay.com

办公软件 Bàn gōng ruǎn jiàn ซอฟต์แวร์สำนักงาน

表达 Biǎo dá แสดงความรู้สึกออกมา(แสดงความรู้สึกที่อยู่ข้างในออกมา เช่นความคิดเห็นหรืออารมณ์)

不限 Bú  xiàn ไม่จำกัด

不至于吧!  Bú zhì yú ba!  ไม่ขนาดนั้นมั้ง

病 Bìng  ไม่สบาย

抱歉 Bào qiàn  เกิดความเสียใจ(ที่ได้กระทำผิด); ขอโทษ

布置 Bù zhì  จัด ;ตกแต่ง

表演 Biǎo yǎn  แสดง

参观 Cān guān  เยี่ยมชม

吃苦 Chī ลำบาก

超过 Chāo guò แซงหน้าไป ; ล้ำหน้า ;เกิน

出差 Chū chāi  ออกไปทำงานนอกสถานที่(ต่างประเทศ ต่างจังหวัด)

出门 Chū mén  ออกไปข้างนอก ;ออกนอกบ้าน

称赞 Chēng zàn  การยกย่อง ; ชมเชย

等于 Děng yú เท่ากับ

地   พื้น

电梯 Diàn tī  ลิฟท์

懂事 Dǒng shì  รู้เรื่อง

得 Děi  ต้อง ;จะต้อง

复印 Fù yìn  ถ่ายเอกสาร

复习 Fù xí  ทบทวน

风 Fēng  ลม

放 Fàng  วาง

更 Gèng  กว่า ; …กว่า

刚 Gāng  เพิ่งจะ

刚才 Gāng cái  เมื่อสักครู่นี้; เพิ่งจะ

个子 Gè zi  รูปร่าง

过去 Guò qù อดีต

姑娘 Gū niang  เด็กผู้หญิง ;หญิงสาว

管理 Guǎn lǐ การจัดการ ;บริหาร

火 Huǒ  ไฟ

画展 Huà zhǎn  นิทรรศการภาพวาด

坏 Huài เลว (คน) ;เสีย(สิ่งของที่ใช้การไม่ได้)

还 Huán คืน

花瓶 Huā píng  แจกันดอกไม้

婚礼 Hūn lǐ  งานแต่งงาน

检查 Jiǎn chá   ตรวจ

将来 Jiāng lái  อนาคต

见面 Jiàn miàn  พบกัน; เจอกัน

借 Jiè  ยืม

久 Jiǔ  นาน ;ยาวนาน

句子 Jù zi  ประโยค

结论 Jié lùn  สรุป ; ข้อสรุป

接吻 Jiē wěn  จูบ

可是 Kě shì  แต่; แต่ว่า

空儿 Kòngr ว่าง ; เวลาว่าง

可惜 Kě xī เสียดาย

泪 Lèi น้ำตา

伦理 Lún lǐ  จริยธรรม ;ว่ากันตามเหตุผล

礼物 Lǐ wù  ของขวัญ

面前 Miàn qián  ต่อหน้า

门口 Mén kǒu  หน้าประตู(ทางเข้าหรือทางออก)

面善 Miàn shàn คุ้นเคย ;คุ้นหน้าคุ้นตา

马上 Mǎ shàng  ทันทีทันใด เดี๋ยวนี้

马虎 Mǎ hǔ  ลวกๆ; สะเพร่า; สุกเอาเผากิน

模糊  คลุมเครือ   ไม่ชัดเจน

弄 Nòng  เล่น ; ทำ; ทำให้

闹着玩儿 Nào zhe wánr  การล้อเล่นเพื่อความสนุกสนาน

陪 Péi  อยู่เป็นเพื่อน; คอยติดตามเป็นเพื่อน

漂亮 Piào liang  สวย; งดงาม

皮卡车 Pí kǎ chē  รถกระบะ

巧 Qiǎo  ประจวบเหมาะ ;พอดี ;โชคดี

肉 Ròu  เนื้อ(สัตว์)

如此 Rú cǐ  เช่นนี้

是吗?Shì ma? จริงหรือ

水 Shuǐ  น้ำ

小说 Xiǎo shuō  นวนิยาย ;นิยาย

熟练 Shú liàn ชำนาญ

善变 Shàn biàn  เปลี่ยนแปลงง่าย

碎 Suì  แตก

手表 Shǒu biǎo  นาฬิกาข้อมือ

睡着 Shuì  zháo นอนหลับ

听说读写 Tīng shuō dú xiě การฟัง การพูดการอ่านและการเขียน

忘 Wàng ลืม

晚会 Wǎn huì งานเลี้ยงตอนกลางคืน

位 Wèi  คำบอกจำนวนคน

无饮酒 Wú yǐn jiǔ ไม่ดื่มสุรา

舞会  huì งานเต้นรำ

舞厅  tīng ห้องเต้นรำ

新鲜 Xīn xiān สดใหม่

想像 Xiǎng xiàng  จินตนาการ

 Xiū  ซ่อมแซม

修改 Xiū gǎi การแก้ไข

向前看 Xiàng qián kàn  มองไปข้างหน้า

下载 Xià zài  ดาวน์โหลด

相当 Xiāng dāng  พอๆกัน

显而易见 Xiǎn ér jiàn  เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง

喜酒  jiǔ  เหล้ามงคล; เหล้าในงานเลี้ยงแขกในวันแต่งงาน

喜糖 Xǐ táng  ขนมหวานหรือลูกอมที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมอบให้แขกในวันแต่งงาน

颜色 Yán sè  สี

要是 Yào shi  ถ้า

邀请 Yāo qǐng  เชิญ ;เชื้อเชิญ

一定 Yí dìng  แน่นอน ; อย่างแน่นอน

遗憾 Yí hàn  เสียดาย เสียใจ

意外 Yì wài  เกินความคาดหมาย; เกินความคาดคิด ;คาดคิดไม่ถึง

约会 Yuē huì  การนัดหมาย; การนัดพบกัน

约 Yuē  นัด ;นัดหมาย

用 Yòng  ใช้

原谅 Yuán liàng  ให้อภัย ;ยกโทษให้

运用 Yùn yòng พลิกแพลงใช้ ;ใช้สอยประโยชน์ ;ใช้ประโยชน์

油腻 Yóu nì  เลี่ยน; มีน้ำมันมาก

衣柜 Yī guì  ตู้เสื้อผ้า

转告 Zhuǎn gào  บอกต่อ

正在 Zhèng zài  กำลัง….อยู่

作 Zuò  ทำ ;สร้าง

照相 Zhào xiàng  ถ่ายรูป

主人 Zhǔ rén  เจ้าภาพ; เจ้าของบ้าน

脏 Zāng  สกปรก

招聘 Zhāo pìn รับสมัครงาน

栽种 Zāi zhòng  ปลูก ;เพาะปลูก

这么 Zhè me  อย่างนี้

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...