4 มิถุนายน 2562

形近字 อักษรลักษณะคล้าย หรือ อักษรจีนตัวคล้ายรูปภาพจาก pixabay.com

สำหรับบทความนี้ได้รวบรวม อักษรจีนตัวคล้าย ที่เรียกว่า 形近字(Xíng jìn zì) The Similar Chinese Charactersมาให้ดูกันค่ะ เวลาเขียนอักษรจีนจะได้เขียนถูกกัน

คำศัพท์
คำอ่านพินอิน
คำแปล
คำศัพท์
คำอ่านพินอิน
คำแปล

Ài
ความรัก Love

Shòu
ภายใต้ Subject to

เปรียบเทียบ Comparison

Běi
ทิศเหนือ North

Bàn
ครึ่ง Half

Yáng
แกะ Sheep

Cài
ไช่ (นามสกุลของชาวจีน ) Cai(Surname)

Kuí
ดอกทานตะวัน Sunflower

Chuān
น้ำ สายน้ำ  River

Zhōu
รัฐ State

Cōng
รีบร้อน Hasty

อย่า Do not

Chōu
สูบ Pump

Xiù
แขนเสื้อ Sleeve

Chén
ฝุ่น Dust

Jiān
ด้านบน Top

Chǒu
น่าเกลียด Ugly

Niǔ
กระดุม Buttons


อ่าน Read

ต่อเนื่อง Continue

Diàn
ไฟฟ้า Electricity

Guī
เต่า Turtle

ซับซ้อน Complex

Xià
ฤดูร้อน Summer

โบราณ Ancient

โชคดี Lucky

广
Guǎng
กว้าง Wide

Chǎng
โรงงาน Factory

Gāi
ควรจะ ;ควร Should

แกน Core

Guāi
เชื่อฟัง; ว่านอนสอนง่าย Be good

Chéng
ขี่  Ride

Hěn
มาก Very

Hèn
เกลียด Hate

Hěn
มาก Very

Yín
เงิน Silver

Háng
หางโจว Hangzhou

Kàng
ปฏิ - Anti-

Huò
หรือ Or

Xián
รสเค็ม Salty

ทันใดนั้น Suddenly

Cōng
รีบร้อน Hasty

Jiǎ
ตำแหน่งที่หนึ่ง A, One

Shēn
สมัคร Application

ตี Hit

ที่ดิน ;  แผ่นดิน Land

ด้วยตัวเอง Own

เรียบร้อยแล้ว Already

Jīn
เดี๋ยวนี้ ;   ในปัจจุบันนี้ Nowadays

Lìng
ทำ Make

Jīn
ผ้าขนหนู Towel

เงินตรา Currency

Jìn
จิ้น(ชื่อสกุลของชาวจีน) Jin(Surname)

ทั่วไป General

Jiàn
ดู See

Bei
เปลือกหอย Shell

Jiǔ
เก้า Nine

Wán
เม็ด Pill

ฤดู Season

Lee(นามสกุลของชาวจีน )Lee(Surname)

Kùn
ง่วงนอน Sleepy

Yīn
เพราะ Because

สาขา Branch

Liào
วัสดุ Material

Kāi
เปิด Open

Shēng
ลอย ; ลอยขึ้นRise

Kàn
ดู Look

Zhe
ยังคง Still

Kǒng
รู Hole

Sūn
หลานชาย Grandson

绿
สีเขียว Green

บันทึก Record

Lóng
มังกร Dragon

Yóu
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Especially

Láng
Lang (ชื่อสกุลของชาวจีน) Lang(Surname)

นั่นคือ Which is

Lái
มา Come

Jiā
แฟ้มข้อมูล Folder

ม้า Horse

และ And

ปลาย End

Wèi
ไม่ Not

ไม้ Wood

Běn
หนังสือ Book

ไม้ Wood

Shù
ผ่าตัดOperation

Máo
ผม Hair, Fur

Shǒu
มือ  Hand

Miǎn
หลีกเลี่ยง Free

กระต่าย Rabbit

แม่ Mother

Měi
แต่ละ Each

ด่า   Damn

Zhòu
คำสาป Curse

Máng
ตาบอด Blind

การศึกษา Education

Mào
อันตราย To take risks

Chāng
Chang(ชื่อนามสกุลของคนจีน) Chang(Surname)

จอภาพ Screen

หลุมฝังศพ Tomb

Nèi
ภายใน Inside

Ròu
เนื้อ Meat

Niǎo
นก Bird

อีกา Crow

Pāi
ปรบ(มือ) Beat

ลุง Uncle

Péi
เป็นเพื่อน Accompany

Bèi
เท่า ;ทวีคูณ Times

ไป Go

Diū
หาย  Lose

Qiān
พัน Thousand

Gān
แห้ง Dry

พื้นที่; โซน Area ;Zone

Xiōng
ดุร้าย Fierce

Qu(ชื่อสกุลของชาวจีน ) Qu (Surname)

ถ้ำ Cave

Qiě
และ And

กับ With

Rén
คน People

ทางเข้า Enter

ความร้อน Hot

Rán
แน่นอน Of course

วันDay

Yuē
พูด Say

สี่ Four

ม้า Horses

ผ้าใหม Silk

อันนี้ This

湿
Shī
เปียก Wet

Wēn
อบอุ่น Temperature

Shì
เมือง City

เงิน Money

Shī
คุณครู Teacher

Shuài
หล่อ Handsome

Shé
She(ชื่อนามสกุลของคนจีน) She(Surname)

Yu(ชื่อนามสกุลของคนจีน )  Yu(Surname)

Sài
การแข่งขัน Match

Sāi
อุด Plug

Shěng
จังหวัด Province

Què
นก Bird

ร่างกาย Body

Xiū
พักผ่อน Rest

ดิน พื้นดิน Land

Shì
ทหาร Soldier

Tài
ไทย Thai

Qín
Qin(ชื่อนามสกุลของคนจีน )   Qin  (Surname)

Tài
เกินไป Too

Quǎn
สุนัข Dog

Tóng
กับ With

Zhōu
สัปดาห์ Week

Tián
นา; ที่นา Field

Yóu
โดย By

Tiān
วัน Day

Yāo
ตายตั้งแต่เยาว์วัย Die young

ฉัน I, Me

Zhǎo
หา Find

Wēi
จุล Micro

Huī
สัญลักษณ์ Emblem

Wèi
เพื่อ For

Bàn
ทำ Do

เที่ยง Noon

Niú
วัว Cattle

การต่อสู้ Martial

Shì
สูตร Formula

ห้า Fives

ไม่มี No

Wài
ด้านนอกOutside

Chù
สถานที่ Place

 Wàn
หมื่นTen thousand

Fāng
สี่เหลี่ยม Square

Wén
ข้อความ Text

Liù
หก Six

 Wèn
ถาม Ask

Xiàng
ไปยัง To

Wǎng
เน็ตเวิร์ค Network

Gāng
สันเขา Ridge

Xiōng
พี่ชาย Brother

Duì
แลกเปลี่ยน(เงินตรา)Exchange

Xiāng
หอม Fragrant

Tūn
กลืน Swallow

线
Xiàn
สาย Line

Qiǎn
ตื้น Shallow

Xiù
โชว์ ;การแสดง Show

Tòu
ตลอด Through

Xuě 
หิมะ Snow

 Líng
ศูนย์ Zero

Yòu
ขวา Right

Shí
หิน Stone

Yào
ต้องการ Want

Shuǎ
เล่น Play

Yào
ต้องการ Want

ต้นเกาลัด  Chestnut

 
อุตสาหกรรม Industry

เอเชีย Asian

Yòng
ใช้ Use

Shuǎi
สะบัด; เหวี่ยง; โยน Swing

Yǒng
ตลอดไป Forever

Shuǐ
น้ำ Water

Yǔn
อนุญาต Allow

Chōng
หน้าที่ Charge

Yán
ความล่าช้า Delay

Tíng
ศาล Court

Zǎo
ก่อน ตอนต้น Early

Hàn
ภัยแล้งDrought

Zòu
เล่น Play

Qín
ฉิน (นามสกุลของชาวจีน)Qin(Sername)

Zài
บรรทุก Load

Dài
สวมใส่ Wearing

Zhōu
เรือ Boat

Dān
สีแดง Red

 
เด็ก Child

孑孓
 Jié jué
ลูกน้ำ  Mosquito larva

Zhù
อยู่อาศัย Live

Wǎng
ไปยัง To

 Zhǎo
กรงเล็บ Claw

Guā
แตงโมMelon


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...