21 ธันวาคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 13
别致 
Biézhì  
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสวยแปลกใหม่ พิเศษ

不断 
Búduàn  
ไม่ขาดสาย ไม่หยุด

不论什么 
Búlùn shénme  
ไม่ว่าด้วยอะไร

从此时
 Cǐ shí 
ในเวลานี้

头到尾 
Cóngtóu dào wěi  
ตั้งแต่ต้นจนจบ

长寿 
Chángshòu 
อายุยืน

出去办点事 
Chūqù bàn diǎn shì  
ออกไปทำธุระนิดหน่อย

当面 
Dāngmiàn  
ต่อหน้า

范围 
Fànwéi  
ขอบเขต

发现 
Fāxiàn  
ค้นพบ

感想 
Gǎnxiǎng  
ความรู้สึกนึกคิด

怪不得 
Guàibùdé  
มิน่า มิน่าเล่า  

歌词 
Gēcí 
เนื้อเพลง บทเพลง

古迹 
Gǔjī 
โบราณสถาน

恍然醒悟 
Huǎngrán xǐngwù  
รู้ตัวขึ้นในฉับพลัน

糊涂
 Hútú  
เลอะเทอะ ยุ่งเหยิง

记不住
Jì bú zhù 
จำไม่ได้

纪律
Jìlǜ  
วินัย

假设
Jiǎshè  
สมมุติว่า

计划
Jìhuà 
โครงการ แผนการ

景色
Jǐngsè  
ทัศนียภาพ วิว

举例
Jǔlì 
ยกตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น

讲价
Jiǎngjià 
พูดในการต่อรองราคา

考虑
Kǎolǜ 
พิจารณา ไตร่ตรอง

连锁店
Liánsuǒdiàn  
ร้านลูกโซ่ ร้านค้าในเครือ

迷住
Mí zhù 
ทำให้หลง

目的
Mùdì 
จุดประสงค์

名胜
Míngshèng 
สถานที่ลือชื่อ

Niǔ 
บิด หัก

男人婆
Nánrén pó  
หญิงแกร่ง ทอม

判断
Pànduàn  
วินิจฉัย

缺点
Quēdiǎn  
ข้อบกพร่อง จุดอ่อน

确实的消息
Quèshí de xiāoxī  
ข่าวที่เป็นจริง

跷二郎腿
Qiāo èrlángtuǐ  
นั่งไขว่ห้าง

妻管严
Qī guǎn yán  
คนกลัวเมีย

气派
Qìpài  
ทันสมัยและดึงดูดใจ

Rēng 
ขว้าง ปา

失去
Shīqù  
สูญเสีย

身材
Shēncái  
รูปร่าง ทรวดทรง

Shěng 
ประหยัด

省时间
Shěng shíjiān  
ประหยัดเวลา

省钱
Shěng qián  
ประหยัดเงิน

私人
Sīrén  
ส่วนตัว เอกชน ส่วนบุคคล

说实话
Shuō shíhuà  
พูดความจริง

少数
Shǎoshù  
ส่วนน้อย

突然
Túrán  
ไม่คาดคิดมาก่อน ไม่นึกมาก่อน

态度
Tàidù 
ลักษณะท่าทาง อากัปกิริยา

推移
Tuīyí 
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย

无论如何
Wúlùn rúhé  
ไม่ว่าอะไรก็ตาม อะไรก็ตาม

性格
Xìnggé  
นิสัย

信心
Xìnxīn 
ความมั่นใจ   

相配
Xiāngpèi 
คู่ควรกัน เหมาะสมกัน

相反
Xiāngfǎn  
ตรงกันข้าม

相差
Xiāngchà 
แตกต่างกัน

兴趣
Xìngqù  
ความสนใจ

优点
Yōudiǎn 
จุดเด่น ความได้เปรียบ

眼镜框
Yǎnjìng kuāng 
กรอบแว่น

眼镜架
Yǎnjìng jià 
 ขาแว่น

疑问
Yíwèn 
ข้อสงสัย

语气
Yǔqì 
น้ำเสียง

印象
Yìnxiàng  
ความประทับใจ ความซาบซึ้งใจ

专家
Zhuānjiā  
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ

自由市场
Zìyóu shìchǎng  
ตลาดเสรี

转折
Zhuǎnzhé
หักมุม

Zhuàn
หมุน

💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...