19 ธันวาคม 2562

คำพูดที่แสดงถึง ความกล้าหาญ ความรับผิดชอบ不怕苦 Búpà kǔ  ไม่กลัวลำบาก

不怕累 Búpà lèi  ไม่กลัวเหนื่อย

包在我身上 Bāo zài wǒ shēnshang  เดี๋ยวฉันจัดการให้

憋在心里 Biē zài xīnlǐ  กลั้นไว้ในใจ

冲我来 Chōng wǒ lái มาลงที่ฉันนี่มา

都怪我 Dōu guàiwǒ ต้องโทษตัวฉันเอง

负责到底 Fùzé dàodǐ  รับผิดชอบให้ถึงที่สุด

敢作敢当 Gǎn zuò gǎndāng  กล้าทำกล้ารับ

怪我吧 Guàiwǒ ba โทษฉันได้เลย ตำหนิฉันได้เลย

没有借口 Méiyǒu jièkǒu  ไม่มีข้ออ้าง

能靠得住 Néng kàodézhù  พึ่งพาได้

是我做的 Shì wǒ zuò de ฉันเป็นคนทำเอง

是我的错 Shì wǒ de cuò เป็นความผิดของฉันเอง

是我的责任 Shì wǒ de zérèn เป็นหน้าที่ของฉัน

小菜一碟 Xiǎocài yì dié  เรื่องจิ๊บๆ

我够爷们 Wǒ gòu yémen ฉันแมนพอ  ฉันเป็นผู้ชายมากพอ

我不逃避 Wǒ bù táobì  ฉันไม่หนีไปไหน

我会的 Wǒ huì de  ฉันทำได้

我保护你 Wǒ bǎohù nǐ  ฉันจะปกป้องคุณเอง

我忍得住 Wǒ rěn dé zhù  ฉันทนไหว

我来负责 Wǒ lái fùzé ฉันรับผิดชอบเอง

我承认 Wǒ chéngrèn  ฉันยอมรับ

一点都不疼 Yìdiǎn dōu bù téng  ไม่เจ็บแม้แต่นิดเดียว

有我呢 Yǒu wǒ ne  มีฉันทั้งคน

有话直说 Yǒu huà zhí shuō มีอะไรก็พูดมาตรงๆ

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:คำพูดที่แสดงถึง ความกล้าหาญ ความรับผิดชอบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...