23 ธันวาคม 2562

ประโยคภาษาจีน ซื้ออาหารและของใช้ปกติคุณไปซื้ออาหารและของใช้ที่ไหน
Where do you usually go to buy groceries?
你通常去哪里买食品杂货店?
Nǐ tōngcháng qù nǎlǐ mǎi shípǐn záhuò diànพวกเราส่วนใหญ่ซื้ออาหารที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
Most of us do our food shopping in the supermarket 
我们大多数人去超市购买食品。
Wǒmen dà duōshù rén qù chāoshì gòumǎi shípǐn.อาหารของเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด
We get all our groceries from the supermarket. 
我们所有的食品都是从超级市场买来的。
Wǒmen suǒyǒu de shípǐn dōu shì cóng chāojí shìchǎng mǎi lái de.


ฉันจะไปซื้ออาหารและของที่ร้านขายของชำ
I need to go grocery shopping.
我要去杂货店买东西。
Wǒ yào qù záhuò diàn mǎi dōngxi.


ปกติฉันไปซูเปอร์มาเกตอาทิตย์ละครั้ง
I usually go to the supermarket once a week.
我通常每周去超市一次。
Wǒ tōngcháng měi zhōu qù chāoshì yícì.วันนี้เรามีของต้องซื้อเยอะไหม
Do we have a lot of things to buy today?
我们今天有很多东西要买吗?
Wǒmen jīntiān yǒu hěnduō dōngxī yāomǎi ma?


รถเข็น
Shopping cart
购物手推车
Gòuwù shǒutuīchē


แผนกอาหารกระป๋องอยู่ที่ไหน
Where’s the canned food section?
罐头食品区在哪里?
Guàntóu shípǐn qū zài nǎlǐ?


ไปที่เคาน์เตอร์ขายเนื้อสัตว์กันเถอะ
Let’s go to the meat counter.
我们去肉类柜台吧。
Wǒmen qù ròu lèi guìtái ba.


ขอเนื้อหมูหนึ่งกิโลค่ะ
Can I have a kilogram of pork?
我能要一公斤的猪肉吗?
Wǒ néng yào yī gōngjīn de zhūròu ma?


ขอน่องไก่สี่ขีดค่ะ
May I have 400 grams of chicken thigh?
我可以要400克鸡腿吗?
Wǒ kěyǐ yào 400 kè jītuǐ ma?


ไส้กรอกพวกนี้อยู่ได้นานแค่ไหน
How long will these sausages be good?
这些香肠可以保存多久?
Zhèxiē xiāngcháng kěyǐ bǎocún duōjiǔ?


ขอปลาทูตัวหนึ่ง
 I’d like a mackerel.
我想要一条鲭鱼。
Wǒ xiǎng yào yìtiáo qīng yú.


คุณช่วยแล่เนื้อปลาให้ด้วยได้ไหมคะ
Can you fillet a fish?
你能切成鱼片吗?
Nǐ néng qiē chéng yú piàn ma?


คุณมีกุ้งตัวโตกว่านี้ไหม
Do you have shrimps bigger than these?
有比这些大的虾吗?
Yǒu bǐ zhèxiē dà de xiā ma?


ผักกาดพวกนี้ดูไม่สดเลย
This lettuce doesn’t look very fresh.
这个生菜看起来不太新鲜。
Zhège shēngcài kàn qǐlái bú tài xīnxiān.


เห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุด
Truffle is the world's most expensive mushroom
松露是世界上最贵的蘑菇。
Sōnglù shì shìjiè shàng zuì guì de mógū.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...