21 ธันวาคม 2563

คำศัพท์ภาษาจีน กริยาที่ใช้อวัยวะ(มือ)

 

ภาพโดย klimkin จาก Pixabay 
ดึงออก

Bá 

 

ย้าย

Bān

 

จัดวาง

Bǎi 

 

อุ้ม

Bào

 

บัง

Dǎng

 

ตี/ เล่น(กีฬา)

 

ทำ /หล่น

 

Diào

 

วาง(โทรศัพท์)/ แขวน

Guà

 

แบก / หาม

Kàng

 

ดึง

 

ขวาง

Lán


เช็ด


ลูบ

 

หยิบ

 

บิด

Níng

 

ตบ

Pāi 

 

ปรบมือ

拍手

Pāi shǒu

 

เรียง

Pái

 

ขยี้

Róu 

 

ขว้าง / โยนทิ้ง

Rēng 

 

โยน

Shuāi

 

ฉีก

 

กวาด

Sǎo

 

เก็บ

Shí

 

ผลัก

Tuī

 

ลาก

Tuō

 

ยก

Tái 

 

แทง(ด้วยของมีคม)

Tǒng

 

หิ้ว

 

ขุด

 

กุมมือ / จับมือ

 

โยก / แกว่ง

Yáo

 

หา

Zhǎo

 

เด็ด

Zhāi

 

คว้า

Zhuā 

 

จับ

Zhuō

 

ชี้

Zhǐ 

 

พับ

Zhé

 


 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ