7 ธันวาคม 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว 家庭 Family

 


คำศัพท์ภาษาไทย - อังกฤษ

คำศัพท์ภาษาจีน - พินอิน

ฉัน

Me


พ่อ  

Father

 

爸爸

Bà ba

แม่

Mother

 

妈妈

Mā ma

 

ลูกสาว

Daughter

 

女儿

Nǚ ér

ลูกชาย

Son

儿子

Ér zi

 

ปู่ ,ตา

Grandfather

祖父 ,外公

Zǔ fù, Wài gōng


ย่า, ยาย

Grandmother

奶奶   , 外婆

Nǎi nai, Wài pó


ลุง ,น้า ,อาผู้ชาย

Uncle

伯伯, 舅父,  叔叔

Bó bo ,Jiù fù,Shū shu


ป้า ,น้า ,อาผู้หญิง

Aunt

姨母 ,  阿姨 , 姑妈

Yí mǔ,  Ā yí, Gū mā


พี่ชาย, น้องชาย

Brother

哥哥,  弟弟

Gē ge, Dì di


พี่สาว ,น้องสาว

Sister

姐姐 ,  妹妹

Jiě jie, Mèi mei


พี่เขย, น้องเขย

Brother-in law

姐夫 , 妹夫

Jiě fu, Mèi fu


พี่สะใภ้ น้องสะใภ้

Sister-in-law

 

嫂子

Sǎo zi

ญาติ ,ลูกพี่ลูกน้อง

Cousin

亲戚 , 堂兄

Qīn qi, Táng xiōng


หลานสาว(ของปู่ ย่า ตา ยาย )

Granddaughter

 

孙女

Sūn nǚ

 

หลานสาว(ของลุง ป้า น้า อา)

Niece

孙女;外甥女


Sūn nǚ;Wài shēng nǚ

 

หลานชาย(ของปู่ ย่า ตา ยาย)

Grandson

 

孙子

Sūn zi

หลานชาย(ของลุง ป้า น้า อา)

Nephew

 

孙子,外甥

Sūn zi;Wài shēng

พ่อบุญธรรม

Adoptive father

养父

Yǎng fù


แม่บุญธรรม

Adoptive mother

养母

Yǎng mǔ


พ่อแม่บุญธรรม

Adoptive parents

养父母

Yǎng fù mǔ


ลูกบุญธรรม

Adopted child

养子

Yǎng zǐ


พ่อเลี้ยง

Stepfather

继父

Jì fù


แม่เลี้ยง

Stepmother

继母

Jì mǔ


ลูกเลี้ยง(ผู้หญิง)

Stepdaughter

继女

Jì nǚ


ลูกเลี้ยง(ผู้ชาย)

Stepson

继子

Jì zǐ


ปู่ทวด

Great-grandfather

 

曾祖父

Zēng zǔ fù

ย่าทวด

Great-grandmother

 

曾祖母

Zēng zǔ mǔ

แม่ยาย แม่สามี

Mother-in-law

岳母

Yuè mǔ


พ่อตา พ่อสามี

Father-in-law

岳父

Yuè fù


ภรรยา

Wife

 

妻子

Qī zi

สามี

Husband

丈夫

Zhàng fu

 

เหลนสาว

Great-granddaughter

 

曾孙女

Zēng sūn nǚ

เหลนชาย

Great-grandson

曾孙

Zēng sūn


พี่ชาย น้องชายต่างมารดาหรือบิดา

Half-brother

表兄 , 表弟, 堂兄,  堂弟

Biǎo xiōng, Biǎo dì, Táng xiōng, Táng dì


พี่สาว น้องสาวต่างมารดาหรือบิดา

Half-sister

表姐 ,  表妹 , 堂姐 , 堂妹

Biǎo jiě, Biǎo mèi, Táng jiě, Táng mèi


พี่ชาย น้องชายที่เป็นลูกติดแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยง

Stepbrother

继兄 ,   继第

Jì xiōng,  Jì dì

 

พี่สาว น้องสาวที่เป็นลูกติดแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยง

Stepsister

继姐,  继妹

Jì jiě,  Jì mèi💖💖💖💖💖💖💖💖💖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ