26 ธันวาคม 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ธรรมชาติ 自然 Nature

 


ดิน Soil

泥土

Ní tǔ

 

น้ำ Water

Shuǐ

 

ลม Wind

Fēng

 

ไฟ Fire

Huǒ

 

หญ้า ทุ่งหญ้า Grass

Cǎo

 

ทะเลทราย Desert

沙漠

Shā mò

 

เนินเขา Hill

小山

Xiǎo shān

 

ภูเขา Mountain

Shān

 

ถ้ำ Cave  

山洞

Shān dòng

 

ฝน Rain

 

ลูกเห็บ Hailstone

冰雹

Bīng báo

 

น้ำค้าง Dew

露水

Lù shuǐ

 

ดอกไม้ Flower

花朵

Huā duǒ

 

ป่า Forest

森林

Sēn lín

 

แม่น้ำ River

江河

Jiāng hé

 

ก้อนหิน Rock

石头

Shí tou

 

หิน Stone

石头

Shí tou

 

หินงอก Stalagmite

石笋

Shí sǔn

 

หินย้อย Stalactite

钟乳石

Zhōng rǔ shí

 

ทราย หาดทราย Sand

沙子

Shā zi

 

ทะเล Sea

Hǎi

 

ต้นไม้ Tree

树木

Shù mù

 

ท้องฟ้า Sky

天空

Tiān kōng

 

ภูเขาไฟ Volcano

火山

Huǒ shān

 

หิมะ Snow

Xuě

 

น้ำตก Waterfall

瀑布

Pù bù

 


🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...