รวมเพลงน่าฟังของเด็ก 儿歌 (2)


儿歌
Ér gē

👇👇👇👇

小茶杯
xiǎo chá bēi

小茶杯,盛满水,
xiǎo chá bēi, shèng mǎn shuǐ,

请你猜猜留给谁。
qǐng nǐ cāi cāi liú gěi shéi.

妈妈上班辛苦了,
Mā mā shàng bān xīn kǔ le,

回家请她喝一杯。
huí jiā qǐng tā hè yī bēi.

 🐶🐶


小狗熊
xiǎo gǒu xióng

有个小东东,
yǒu gè xiǎo dōng dōng ,

睡觉像狗熊,
shuìjiào xiàng gǒuxióng,

缩头又缩脚,
suō tóu yòu suō jiǎo,

只露小鼻孔。
zhǐ lù xiǎo bíkǒng.

 🍄🍄


小熊猫找妈妈
xiǎo xióng māo zhǎo mā mā

啪啪啪啪 啪啪啪小熊猫敲门找妈妈
pā pā pā pā pā pā pā xiǎo xióng māo qiāo mén zhǎo mā mā 

你的妈妈不在这儿,别处去问吧
nǐ de mā mā bù zài zhè r, bié chù qù wèn ba

你的妈妈不在这儿,别处去问吧
nǐ de mā mā bù zài zhèr, bié chù qù wèn ba


 🌷🌷🌷🌷🌷


猫妈妈找小猫
māo mā mā zhǎo xiǎo māo


猫妈妈跳到窗台上,
māo mā mā tiào dào chuāng tái shàng, xià,

喵喵喵,它把小猫找
miāo miāo miāo, tā bǎ xiǎo māo zhǎo,

猫妈妈钻到桌子下,
māo mā mā zuān dào zhuō zi

喵喵喵,它把小猫叫,
miāo miāo miāo, tā bǎ xiǎo māo jiào,

找它干什么,
zhǎo tā gàn shén me

教它抓老鼠啊,
jiāo tā zhuā lǎo shǔ a,

教它学舞蹈。
jiāo tā xué wǔ dǎo.💦💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节