รวมเพลงน่าฟังของเด็ก 儿歌 (3)儿歌
Ér gē


👇👇👇👇👇


两辆小轿车
liǎng liàng xiǎo jiào chē


我有一辆小轿车,
wǒ yǒu yī liàng xiǎo jiào chē,

真呀真漂亮,
zhēn ya zhēn piào liang,

小猫小狗坐车上,
xiǎo māo xiǎo gǒu zuò chē shàng,

一起把歌唱。
Yī qǐ bǎ gē chàng.

嘀嘀,嘀嘀,
Dí dí, dí dí,

喵喵汪汪汪。
miāo miāo wāng wāng wāng.

爸爸有辆小轿车
Bà ba yǒu liàng xiǎo jiàochē,

真呀真漂亮
zhēn ya zhēn piào liang,

我和妈妈坐车上
wǒ hé mā mā zuò chē shàng,

心里多欢唱。
xīn lǐ duō huān chàng.

滴滴 ,滴滴,
Dī dī, dī dī,

 我们向前方。
wǒ men xiàng qián fāng.

滴滴,滴滴,
Dī dī, dī dī,

 我们向前方。
wǒ men xiàng qián fāng.

 🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅


懒猫
lǎn māo

早晨公鸡喔喔叫,
zǎo chén gōng jī ō ō jiào,

小猫还在睡懒觉,
xiǎo māo hái zài shuì lǎn jiào,

太阳晒在尾巴上,
tài yáng shài zài wěi bā shàng,

方才醒来伸懒腰。
fāng cái xǐng lái shēn lǎn yāo.


🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴


猫与老鼠
māo yǔ lǎo shǔ

小老鼠真可恶,
xiǎo lǎo shǔ zhēn kě wù,

啃破我的书,
kěn pò wǒ de shū,

咬破我的裤,
yǎo pò wǒ de kù,

偷吃桌上的食物。
tōu chī zhuō shàng de shí wù.

有只猫,喵!捉老鼠,
yǒu zhī māo, miāo! zhuō lǎo shǔ,

保护我的书,保护我的裤。
Bǎo hù wǒ de shū, bǎo hù wǒ de kù.

有只猫,喵!捉老鼠,
yǒu zhī māo, miāo! zhuō lǎo shǔ,

保护我的书,全家住得才舒服。
Bǎo hù wǒ de shū, quán jiā zhù dé cái shūfú.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼


小星星
xiǎo xīngxīng

小星星,亮晶晶,
xiǎo xīng xīng, liàng jīng jīng,

一闪一闪像眼睛。
yī shǎn yī shǎn xiàng yǎn jīng.

爸爸教我数星星,
Bà ba jiào wǒ shǔ xīng xīng,

天上的星星数不清。
Tiān shàng de xīng xīng shǔ bù qīng.

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


谁的尾巴最好看(尾巴歌)
shéi de wěi bā zuì hǎo kàn (wěi bā gē)

谁的尾巴长呀?谁的尾巴短?
shéi de wěi bā cháng ya? shéi de wěi bā duǎn? 

谁的尾巴好像一把伞?
shéi de wěi bā hǎo xiàng yī bǎ sǎn?

猴子尾巴长呀,兔子尾巴短,
hóu zǐ wěi bā cháng ya, tù zǐ wěi bā duǎn, 

小松鼠的尾巴好像一把伞。
xiǎo sōng shǔ de wěi bā hǎo xiàng yī bǎ sǎn.

谁的尾巴弯呀?谁的尾巴扁?
shéi de wěi bā wān ya? Shéi de wěi bā biǎn? 

谁的尾巴最呀最好看?
shéi de wěi bā zuì ya zuì hǎo kàn?

公鸡尾巴弯呀。鸭子尾巴扁,
Gōng jī wěi bā wān ya. Yā zǐ wěi bā biǎn, 

孔雀的尾巴最呀最好看。
kǒng què de wěi bā zuì ya zuì hǎo kàn.

啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦,  
Lā lā lā lā la lā lā lā lā la, 

孔雀的尾巴最呀最好看。
kǒng què de wěi bā zuì ya zuì hǎo kàn.
💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节