คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

 


  มาต่อกันที่part 4 ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ


登机牌

Dēng jī pái

บัตรโดยสาร / ใบผ่านขึ้นเครื่อง

Boarding Pass姓名

Xìng míng

ชื่อ-นามสกุล

Name 航班号

Háng bān hào

หมายเลขไฟลท์

Flight no.舱位等级

Cāng wèi děng jí

ชั้นที่นั่ง

Class出发日期

Chū fā rì qī

วันออกเดินทาง

Date of Departure日期

Rì qī

วันที่

Date登机口

Dēng jī kǒu

ประตูขึ้นเครื่อง

Gate出发地

Chū fā dì   

จาก 

From目的地 

Mù dì dì 

ถึง 

To登机时间 

Dēng jī shí jiān 

เวลาขึ้นเครื่อง

Barding Time行李牌

Xíng lǐ pái

แท็กกระเป๋าเดินทาง 

Baggage Tag最后登机广播

Zuì hòu dēng jī guǎng bò

ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย

Final call候机室

Hòu jī shì

ห้องรอเครื่อง

Departure lounge座位

Zuò wèi

ที่นั่ง

Seat靠窗座位

Kào chuāng zuò wèi

ที่นั่งติดหน้าต่าง

Window Seat中间座位

Zhōng jiān zuò wèi

ที่นั่งตรงกลาง

Middle Seat靠通道座位

Kào tōng dào zuò wèi

ที่นั่งริมทางเดิน

Aisle Seat紧急出口座位

Jǐn jí chū kǒu zuò wèi

ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉิน

Emergency exit seat

 💘💘💘💘💘

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节