20 กันยายน 2562

💗💗คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ วัดพระแก้ว 玉佛寺บทความนี้เรามาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัดพระแก้ว玉佛寺 กันค่ะ 

玉佛寺
Yù fósì
 วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


国寺
Guó sì
วัดหลวง


曼谷
Màngǔ
กรุงเทพมหานคร


首都
Shǒudū
เมืองหลวง


拜佛方式
Bàifó fāngshì
วิธีการไหว้พระ


拜佛
Bàifó
ไหว้พระ


双手合十
Shuāngshǒu héshí
พนมมือ


拜三次
Bài sāncì
กราบสามครั้ง


张开手,拜三次
Zhāng kāi shǒu, bài sāncì
กราบสามครั้ง แบบแบมือ


整齐着装
Zhěngqí zhuózhuāng
แต่งตัวเรียบร้อย


禁止
Jìnzhǐ
ห้าม


穿
Chuān
สวมใส่


短裤
Duǎnkù
กางเกงขาสั้น


拖鞋
Tuōxié
รองเท้าแตะ


背心
Bèixīn
เสื้อกล้าม


无袖上衣
Wú xiù shàngyī
เสื้อแขนกุด


短裙
Duǎn qún
กระโปรงสั้น


有破洞的裤子
Yǒu pò dòng de kùzi
กางเกงที่มีรู


紧身牛仔裤
Jǐnshēn niúzǎikù
กางเกงยีนส์รัดรูป道士像
Dàoshi xiàng
รูปปั้นฤาษี


泰国草药之神
Tàiguó chuántǒng cǎoyào zhī shén
บรมครูแห่งแพทย์แผนโบราณของไทย


水泥
Shuǐní
ปูนซีเมนต์


传统
Chuántǒng
ประเพณีอันตกทอดมาแต่โบราณ ;มรดกอันตกทอดมาแต่โบราณ; ประเพณีนิยม


捣药
Dǎo yào
บดยา


药碾
Yào niǎn
ลูกกลิ้งยา


石药碾
Shítou yào niǎn
แท่นหิน ;หินบดยาโบราณ


石臼
Shíjiù
ครกหิน
夜叉门神

Yèchā ménshén
ยักษ์ทวารบาล


彩色瓷瓦
Cǎisè cí wǎ
กระเบื้องเคลือบสี
大殿标志石亭
Dàdiàn biāozhì shí tíng
ซุ้มใบเสมา


石亭
Shí tíng
ซุ้มเสมา

金属石亭
Jīnshǔ shí tíng
เสมาโลหะ

竖立
Shùlì
ตั้งตรง ตั้งขึ้น

双数
Shuāng shù
เลขคู่ จำนวนคู่

琉璃墙
Liúlí qiáng

กำแพงแก้ว
大雄宝殿
Dàxióngbǎodiàn
พระอุโบสถ


彩色玻璃
Cǎisè bōlí
กระจกสี


泰国传统建筑
Tàiguó chuántǒng jiànzhú
สถาปัตยกรรมไทยโบราณ หรือแบบไทยดั้งเดิม


殿顶
Diàn dǐng
หลังคาวิหาร


龙首
Lóng shǒu
ช่อฟ้า


龙鳞
Lóng lín
ใบระกา


龙腾
Lóngténg
นาคสะดุ้ง


凤尾
Fèng wěi
หางหงส์


构件
Gòujiàn
ชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง ส่วนประกอบของโครงสร้าง

装饰
Zhuāngshì
ประดับ ;ประดับประดา; ตกแต่ง


重檐
Chóng yán
(ชายคา)ลดหลั่น


风檐 / 雨檐/三角墙
 Fēng yán  /  Yǔ yán/ Sānjiǎo qiáng
หน้าบัน
玉佛
Yù fó
พระแก้วมรกต


翡翠
Fěicuì
มรกต


雕琢
Diāozhuó
เจียระไน(หยก)


石灰
Shíhuī
ปูนขาว


泥塑佛像
Nísù fóxiàng
พระพุทธรูปปูนปั้น


剥落
Bōluò
หลุดออก ลอกออก


世所罕见
Shì suǒ hǎnjiàn
ในโลกนี้ไม่ค่อยมีใครได้พบเห็น (นั่นแสดงหาได้ยากมาก)


铸造
Zhùzào
หลอม หล่อ


帝皇佛像
Dì huáng fóxiàng
พระพุทธรูปพระมหากษัตริย์(เป็นพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องกษัตริย์สององค์อยู่ซ้ายขวา)


镶嵌贝壳
Xiāngqiàn bèiké
ประดับมุก


圣水盆
Shèngshuǐ pén
อ่างน้ำมนต์


圣水
Shèngshuǐ
น้ำมนต์


神鸟
Shén niǎo
เทพวิหก


金翅鸟
Jīn chì niǎo
ครุฑยุดนาค


禅定佛
Chándìng fó
พระพุทธรูปปางสมาธิ


玉佛锦衣
Yù fó jǐnyī
เครื่องทรงพระแก้วมรกต


壁画
Bìhuà
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง


三界图
Sānjiè tú
ภาพไตรภูมิ


欲界
Yù jiè
กามภูมิ


色界
Sè jiè
รูปภูมิ


无色界
Wú sè jiè
อรูปภูมิ


魔罗扰乱图
Mó luó rǎoluàn tú
ภาพปางมารวิชัย หรือภาพมารผจญ


陆路出巡
Lùlù chūxún
ขบวนหยุหยาตราทางสถลมารค


水路出巡
Shuǐlù chūxún
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค


大平台
Dàpíngtái
ฐานไพที


藏经
Zàng jīng/cáng jing
พระไตรปิฏก


贝叶
Bèi yè
ใบลาน


白蚁
Báiyǐ
ปลวก


水池
Shuǐchí
บ่อน้ำ


塔龛
Tǎ kān
ซุ้มคูหา释迦牟尼的舍利子/ 佛祖舍利子
Shì jiā móu ní de shèlì zi/ Fózǔ shèlì zi
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า(พระศากยมุนีพุทธเจ้า)


尖形小亭
Jiān xíng xiǎo tíng
บุษบก皇徽
Huáng huī
พระบรมราชสัญลักษณ์

火山石
Huǒshān shí
หินภูเขาไฟ


印度尼西亚
Yìndùníxīyà
ประเทศอินโดนีเซีย叉形塔尖
Chā xíng tǎ jiān
นภศูล

和尚
Héshàng
พระสงฆ์


研究佛经
Yánjiū fójīng
ศึกษาพระไตรปิฎก


藏经室
Cáng jīng shì/ Zàng jīng shì
ห้องเก็บพระไตรปิฎก


佛教节日 /佛日
Fójiào jiérì/ Fó rì
วันพระ


说法
Shuōfǎ
เทศนา


念经
Niànjīng
สวดมนต์
那罗延天王金翅鸟
Nà luō yán tiānwáng jīn chì niǎo
พระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค 
大梵天尊骑天鹅
Dà fàntiān zūn qí tiān é
พระพรหมทรงหงส์


帝释天尊骑象
Dì shì tiānzūn qí xiàng
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ


节集日
Jié jí rì
วันจักรี
雪山林怪兽
Xuěshān lín guài shòu 
สัตว์ป่าหิมพานต์


雪山林
Xuěshān lín
ป่าหิมพานต์


紧那罗
Jǐn nà luó  
กินนร


狮身仙女
Shī shénxiān nǚ
อัปสรสีห์

双金塔
Shuāng jīn tǎ
พระสุวรรณเจดีย์2องค์


夜叉神
Yè chā shén
พญามาร(ยักษ์)


猴子
Hóuzi
กระบี่(ลิง)


菩提树
Pútí shù
ต้นโพธิ์


凉亭
Liángtíng
ศาลาราย


走廊
Zǒuláng
ระเบียง罗马衍纳
Luó mó yǎn nà
รามายณะ


罗摩王故事 
Luó mó wáng gùshì
เรื่องรามเกียรติ์


罗摩王
Luó mó wáng
พระราม


悉达
Xī dá
สีดา


十劲夜叉王
Shí jǐng yèchā wáng
ทศกัณฑ์


神猴
Shén hóu
พญาวานร


哈奴曼
Hā nú màn
หนุมาน


夜叉国
Yèchā guó
เมืองยักษ์


婆罗门教
Póluómén jiào
ศาสนาพราหมณ์
八座大乘塔
Bā zuò dàshèng tǎ
พระปรางค์8 องค์

佛宝
Fó bǎo
พระพุทธ

法宝
Fǎ bǎo
พระธรรม

僧宝
Sēng bǎo
พระสงฆ์

比丘尼
Bǐ qiū ní
พระภิกษุณี

缘觉佛
Yuán jué fó
พระปัจเจกโพธิ

大圣王
Dà shèng wáng
พระมหาจักรพรรดิ

诸大菩萨
Zhū dà púsà
บรรดาพระโพธิสัตว์

弥勒菩萨
Mílè púsà
พระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตรไตรย中国人物石像
Zhōngguó rénwù shíxiàng
ตุ๊กตาหินจีน

压舱物
Yā cāng wù
อับเฉา

釉底金纹
Yòu dǐ jīn wén
ลงรักปิดทอง


娜迦蛇
Nà jiā shé
พญานาค

芙蓉
Fúróng
ดอกพุดตาน

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ วัดพระแก้ว 玉佛寺
A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...