8 กันยายน 2562

👉👉 ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การออกความเห็น การขอความเห็น

รูปภาพจากpixabay.com

ฉันมีความคิดจะเสนอ I have an idea
我有一个主意。
Wǒ yǒu yígè zhǔyì.


ฉันมีความความคิดดีๆจะเสนอ I have a good idea
我有一个好主意。
Wǒ yǒu yígè hǎo zhǔyì.


ฉันมีข้อเสนอแนะ I have a suggestion  
我有个建议。
Wǒ yǒu gè jiànyì.


ฉันมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ I have a suggestion about this.
关于这件事我有个建议。
Guānyú zhè jiàn shì wǒ yǒu gè jiànyì.


เอาอย่างนี้ได้ไหม How about this?
这个怎么样?/ 这样如何?
Zhège zěnme yàng?/ Zhèyàng rúhé?


เป็นความคิดที่ดีนะ That’s  good  idea
好主意 /  这是个好主意。
Hǎo zhǔyì/ Zhè shìgè hǎo zhǔyì


เราควรทำยังไงกันดี What should we do?
我们该怎么办?
Wǒmen gāi zěnme bàn?


ใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีว่าฉันควรทำอย่างไร Can anyone tell me what should I do?
谁能告诉我我该怎么做?
Shéi néng gàosù wǒ wǒ gāi zěnme zuò?


ในความคิดของฉัน เราน่าจะลองดูนะ in my opinion, we should try that
在我看来,我们应该试试看!
Zài wǒ kàn lái, wǒmen yīnggāi shì shìkàn!


โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่ชอบความคิดนั้นเลย Personally, I don’t like that idea.(ใช้เมื่อต้องการการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว)
在我看来,我不喜欢这个主意。
Zài wǒ kàn lái, wǒ bù xǐhuān zhège zhǔyì.


โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่ามันเสียเวลา  Personally I think it's a waste of time
在我看来,这是浪费时间。
Zài wǒ kàn lái, zhè shì làngfèi shíjiān.


ฉันอยากพูดอะไรสักหน่อย I’d like to say something
我想说点什么!
Wǒ xiǎng shuō diǎn shénme!


ให้ฉันพูดจบก่อนได้ไหม Let me finish
让我说完 / 让我把话说完
Ràng wǒ shuō wán/ Ràng wǒ bǎ huàshuō wán


ไม่ต้องมาบอกหรอกว่าฉันควรทำยังไง Don’t tell me what I should do!
不要告诉我应该怎么做!
Búyào gàosù wǒ yīnggāi zěnme zuò!


พวกเรามาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาดีกว่า  Let’s get this straight.
我们直说吧。
Wǒmen zhí shuō ba.


แล้วคุณล่ะ How about you ? What about you ?
你呢?
Nǐ ne?


คุณคิดว่ายังไงบ้าง What do you think?
你怎么认为?
Nǐ zěnme rènwéi?


งั้นคุณคิดว่ายังไงบ้าง So what do you think?
那么你认为如何?
Nàme nǐ rènwéi rúhé?


บอกฉันมาสิว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ Tell me what you have on your mind.
告诉我你在想什么。
Gàosù wǒ nǐ zài xiǎng shénme.


มีอะไรอีกไหม Anything else?
还有别的吗?
Hái yǒu bié de ma?


คุณยังมีความเห็นอื่น ๆ อีกหรือไม่? Do you have any other views?/ Any other ideas?
你还有别的想法吗?
Nǐ hái yǒu bié de xiǎngfǎ ma?


คุณหมายความว่ายังไง What do you mean?
什么意思?/ 你是什么意思?
Shénme yìsi?/ Nǐ shì shénme yìsi?


ไร้สาระจัง คุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอ This is ridiculous. Don’t you think so?
这太荒谬了。你不这么认为吗?
Zhè tài huāngmiùle. Nǐ bù zhème rènwéi ma?


คุณไม่คิดว่ามันไร้สาระหรือ Don't you think it's ridiculous?
不觉得荒谬么?
Bù juédé huāngmiù me? 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...