19 กันยายน 2563

ประโยคภาษาจีน 152

 
这种事情你也敢干。

Zhè zhǒng shìqíng nǐ yě gǎn gàn.

เรื่องแบบนี้คุณก็ยังกล้าทำ你是在打她主意吧。

Nǐ shì zài dǎ tā zhǔyì ba.

คุณกำลังพยายามเอาชนะเธออยู่ล่ะสิ他特别孝顺。

Tā tèbié xiàoshùn.

เขากตัญญูมาก我听得很清楚,你用不着喊。

Wǒ tīng de hěn qīngchǔ, nǐ yòng bùzháo hǎn.

ฉันได้ยินชัดเจนมาก คุณไม่จำเป็นต้องตะโกน赶紧报警吧!

Gǎnjǐn bàojǐng ba!

รีบแจ้งความเถอะ这还不算最糟糕的情况。

Zhè hái búsuàn zuì zāogāo de qíngkuàng.

นี่ยังไม่นับว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด家里的事你不用管。

Jiālǐ de shì nǐ bùyòng guǎn.

เรื่องภายในบ้านคุณไม่ต้องยุ่ง按理说情况应该不是这样的。

Ànlǐ shuō qíngkuàng yīnggāi bùshì zhèyàng de.

โดยหลักการแล้ว สถานการณ์ไม่ควรเป็นเช่นนี้这件事我不能打保票。

Zhè jiàn shì wǒ bùnéng dǎ bǎopiào.

เรื่องนี้ฉันไม่สามารถรับประกันได้นะ


🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ