ประโยคภาษาจีน

 出门时忘了锁门,我真马虎。

Chūmén shí wàngle suǒ mén, wǒ zhēn mǎhǔ.

ออกจากบ้านลืมล็อกประตู ฉันนี่ช่างสะเพร่าจริงๆ

马虎

Mǎ hǔ 

สะเพร่า; ประมาท你这人真马虎,考试忘了写名字。

Nǐ zhè rén zhēn mǎhǔ, kǎoshì wàngle xiě míngzì.

เธอนี่เป็นคนสะเพร่าจริงๆเลย ลืมเขียนชื่อนามสกุลในการสอบ他们两个人之间还没有开诚布公地谈过。

Tāmen liǎng gèrén zhī jiān hái méiyǒu kāichéngbùgōng dì tánguò.

พวกเขาสองคนยังไม่เคยได้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

开诚布公 

Kāi chéng bù gōng 

จริงใจเปิดเผย ;ตรงไปตรงมา 他很喜欢和女朋友煲电话粥。

Tā hěn xǐhuān hé nǚ péngyǒu bāo diànhuà zhōu.

เขาชอบคุยโทรศัพท์กับแฟนนานๆ

煲电话粥 

Bāo diàn huà zhōu 

คุยโทรศัพท์นานๆ我跟他说的话总是左耳进,右耳出。

Wǒ gēn tā shuō dehuà zǒng shì zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū.

สิ่งที่ฉันพูดกับเขา เขามักจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

左耳进,右耳出

Zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū 

เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา雨太大了,全身淋得像只落汤鸡似的。

Yǔ tài dàle, quánshēn lín dé xiàng zhǐ luòtāngjī shì de.

ฝนตกหนักมากๆทำให้ทั้งตัวเปียกโชกเหมือนลูกหมาตกน้ำ

落汤鸡 

Luò tāng jī  

ตัวเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำ我们走着瞧吧,总有一天事情会水落石出的。

Wǒmen zǒuzhe qiáo ba, zǒng yǒu yītiān shìqíng huì shuǐluòshíchū de.

ไม่เชื่อก็คอยดูแล้วกัน สักวันเรื่องราวจะต้องปรากฏความจริงออกมา

水落石出 

Shuǐ luò shí chū 

น้ำลดตอผุด ใช้อุปมาว่า ปรากฏความจริงออกมา这件事可以包在我身上。

Zhè jiàn shì kěyǐ bāo zài wǒ shēnshang.

เรื่องนี้ฉันรับ(ผิดชอบ)ไว้เอง

包在我身上

Bāo zài wǒ shēn shang

ฉันรับ(ผิดชอบ)ไว้เอง小心被抢包包。

Xiǎoxīn bèi qiǎng bāo bāo.

ระวังถูกกระชากกระเป๋า

小心

Xiǎo xīn

ระวัง ;ระมัดระวัง

Bèi

ถูก(กระทำ)

Qiǎng

แย่ง; กระชาก他们靠走后门干的。

Tāmen kào zǒuhòumén gàn de.

พวกเขาทำได้ด้วยการใช้เส้นสาย

走后门

Zǒu hòu mén  

ใช้เส้นสาย(เข้าประตูหลัง)他不愿意给任何人打下手。

Tā bú yuànyì gěi rènhé rén dǎxiàshǒu.

เขาไม่ยอมเป็นลูกมือให้ใคร

打下手

Dǎ xià shǒu

เป็นผู้ช่วย ;เป็นลูกมือ(ใช้แสดงถึงเป็นผู้ช่วยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับผู้อื่น)

 


对啊,谁说不是呢。

Duì a, shéi shuō bu shì ne.

ใช่แล้ว ใครบอกว่าไม่ใช่ล่ะ他有意和我过不去。

Tā yǒuyì hé wǒ guòbuqù.

เขาตั้งใจจะทำให้ฉันลำบาก

有意

Yǒu yì

ตั้งใจ; มีเจตนา ;จงใจ

过不去

Guò bu qù

ทำให้ลำบากใจ
跟这种人生气犯得上吗?

Gēn zhè zhǒng rén shēngqì fàndeshàng ma?

ไปโกรธคนแบบนี้มันคุ้มไหม

犯得上

Fàn de shàng

คุ้ม(มักใช้ในการถามกลับ)她还在火头上。

Tā hái zài huǒtóushàng.

เธอยังโมโหอยู่เลย

火头上

Huǒ tóu shàng

โมโห (อยู่ในกองไฟ)这么些年你一直没变啊!

Zhème xiē nián nǐ yīzhí méi biàn a!

หลายปีแล้วแกยังไม่เปลี่ยนเลยนะ

这么些

Zhè me xiē  

มากขนาดนี้ ;หลาย我的帮助只是微不足道的。

Wǒ de bāngzhù zhǐshì wēibùzúdào de.

ความช่วยเหลือของฉันนั้นมันเล็กน้อยเท่านั้น

不足道

Bù zú dào

เล็กน้อย ;ไม่สำคัญ我以为是你们两闹意见了。

Wǒ yǐwéi shì nǐmen liǎng nàoyìjiànle.  

ฉันคิดว่าพวกคุณสองคนทะเลาะกันซะแล้ว

闹意见

Nào yì jiàn

โต้เถียงกัน; ทะเลาะกัน这次我已经豁出去了。

Zhè cì wǒ yǐjīng huōchuqùle.

ครั้งนี้ฉันทุ่มสุดตัว

豁出去

Huō chu qù  

เทหมดหน้าตักทุ่มสุดตัว我当然不会把你拉下水的。

Wǒ dāngrán bú huì bǎ nǐ lāxiàshuǐ de.

ฉันไม่ดึงคุณลงไปพัวพันด้วยแน่นอน

拉下水

 xià shuǐ

ดึงเข้าไปพัวพัน ;ลากลงไปพัวพัน🌷🌷🌷🌷
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节