ประโยคภาษาจีน

 
这种事情你也敢干。

Zhè zhǒng shìqíng nǐ yě gǎn gàn.

เรื่องแบบนี้คุณก็ยังกล้าทำ你是在打她主意吧。

Nǐ shì zài dǎ tā zhǔyì ba.

คุณกำลังพยายามเอาชนะเธออยู่ล่ะสิ他特别孝顺。

Tā tèbié xiàoshùn.

เขากตัญญูมาก我听得很清楚,你用不着喊。

Wǒ tīng de hěn qīngchǔ, nǐ yòng bùzháo hǎn.

ฉันได้ยินชัดเจนมาก คุณไม่จำเป็นต้องตะโกน赶紧报警吧!

Gǎnjǐn bàojǐng ba!

รีบแจ้งความเถอะ这还不算最糟糕的情况。

Zhè hái búsuàn zuì zāogāo de qíngkuàng.

นี่ยังไม่นับว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด家里的事你不用管。

Jiālǐ de shì nǐ bùyòng guǎn.

เรื่องภายในบ้านคุณไม่ต้องยุ่ง按理说情况应该不是这样的。

Ànlǐ shuō qíngkuàng yīnggāi bùshì zhèyàng de.

โดยหลักการแล้ว สถานการณ์ไม่ควรเป็นเช่นนี้这件事我不能打保票。

Zhè jiàn shì wǒ bùnéng dǎ bǎopiào.

เรื่องนี้ฉันไม่สามารถรับประกันได้นะ快乐的时间!

Kuàilè de shíjiān!

เวลาแห่งความสุข我们时不时帮助彼此。

Wǒmen shíbùshí bāngzhù bǐcǐ.

พวกเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่บ่อยๆ这是一种费力不讨好的工作。

Zhè shì yì zhǒng fèilì bù tǎohǎo de gōngzuò.

นี่เป็นงานที่ต้องเสียแรงไปแต่ไม่คุ้มค่าอย่างหนึ่ง他们不让我告诉你。

Tāmen bú ràng wǒ gàosù nǐ.

พวกเขาไม่ให้ฉันบอกคุณ他们把心里话一股脑儿地说给我们听。

Tāmen bǎ xīnlǐ huà yīgǔnǎor de shuō gěi wǒmen tīng.

พวกเขาเอาคำพูดที่อยู่ในใจทั้งหมดมาเล่าให้พวกเราฟัง真是的,又让你等了。

Zhēnshì de, yòu ràng nǐ děngle.

จริงๆเลย ทำให้เธอต้องรออีกแล้ว你们都听到了。

Nǐmen dōu tīng dàole.

พวกคุณฟังให้ดี请你给我这个机会。

Qǐng nǐ gěi wǒ zhège jīhuì.

โปรดให้โอกาสครั้งนี้กับฉันเถอะ🍉🍉🍉🍉

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节