ประโยคภาษาจีน

 


随时欢迎!

Suíshí huānyíng!

ยินดีต้อนรับทุกเมื่อ; ยินดีต้อนรับเสมอ你怎么对我这么好!

Nǐ zěnme duì wǒ zhème hǎo!

ทำไมคุณถึงได้ดีกับฉันจัง每个人都有缺点。

Měi gèrén dōu yǒu quēdiǎn.

คนทุกคนต่างก็ย่อมมีข้อบกพร่อง你好好问自己。

Nǐ hǎo hào wèn zìjǐ.

คุณถามตัวเองให้ดีๆก่อน你不是在安慰我才这样说的吧。

Nǐ búshì zài ānwèi wǒ cái zhèyàng shuō de ba.

ที่คุณพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าปลอบใจฉันใช่ไหม我已经说过很多次了。

Wǒ yǐjīng shuōguò hěnduō cìle.

ฉันเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว这么晚了你怎么还没有回来。

Zhème wǎnle nǐ zěnme hái méiyǒu huílái.

นี่ก็ดึกแล้วทำไมคุณยังไม่กลับมา我真的有重要的事要跟你说。

Wǒ zhēn de yǒu zhòngyào de shì yào gēn nǐ shuō.

ฉันมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณจริงๆ


我去给他个惊喜。

Wǒ qù gěi tā gè jīngxǐ.

ฉันจะไปเซอร์ไพรส์เขาสักหน่อย我还没仔细看过。

Wǒ hái méi zǐxì kànguò.

ฉันยังไม่ได้ดูอย่างละเอียด你带我来这干嘛?

Nǐ dài wǒ lái zhè gàn ma?

คุณพาฉันมาที่นี่ทำไม有什么区别?

Yǒu shén me qūbié?

แตกต่างกันอย่างไร; มีข้อแตกต่างอย่างไร我相信时间久了!

Wǒ xiāngxìn shíjiān jiǔle!

ฉันเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ对身边的人好点。

Duì shēnbiān de rén hǎo diǎn.

ปฏิบัติกับคนรอบข้างดีหน่อย对自己好一点。

Duì zìjǐ hǎo yìdiǎn.

ปฏิบัติกับตัวเองดีหน่อย我以后一定比你有钱。

Wǒ yǐhòu yídìng bǐ nǐ yǒu qián. 

ในอนาคตฉันต้องมีเงินมากกว่าคุณอย่างแน่นอน你会成功的。

Nǐ huì chénggōng de .

คุณต้องประสบความสำเร็จแน่นอน太折磨了!

Tài zhémóle!

ทรมานเกินไป

 


🌸🌸🌸🌸

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节