คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ14
背地里
Bèi dì lǐ 
ลับหลัง


别往心里去
Bié wǎng xīn lǐ qù 
อย่าได้เอามาใส่ใจ


保不住
Bǎo bu zhù 
รักษาไว้ไม่ได้


吃不上
Chī bù shàng  
กินไม่กัน


吃不下
Chī bù xià 
กินไม่ลง


吃不开
Chī bù kāi 
ไม่นิยม ;ไม่เวิร์ก


吃不消
Chī bù xiāo 
รับไม่ได้; ทนไม่ไหว


吃不住
Chī bù zhù 
รับไม่ไหว


吃不来
Chī bù lái 
ไม่ชอบกิน


吃不准
Chī bù zhǔn 
เดาไม่ถูก ;ไม่แน่ใจ


透个风
Tòu gè fēng 
บอกเรื่องลับ(ที่ไม่เปิดเผย) ;บอกความลับ短不了
Duǎn bù liǎo 
ขาดไม่ได้ ;เลี่ยงไม่ได้


心里没底
Xīn lǐ méi dǐ 
ไม่แน่ใจ硬着头皮
Yìng zhe tóu pí  
จำต้องทำ กัดฟันทำ下不来台
Xià bù lái tái 
ตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอาย犯不上
Fàn bu shàng 
ไม่คุ้มที่จะ


一把好手
Yì bǎ hǎo shǒu
เป็นมือดี ;มีความสามารถ想不起
Xiǎng bù qǐ 
นึกไม่ออก想不出
Xiǎng bù chū
คิดไม่ออก想不到
Xiǎng bù dào  
คิดไม่ออก; นึกไม่ถึง想不通
Xiǎng bù tōng 
คิดแล้วก็ไม่เข้าใจ不多见
Bù duō jiàn 
ไม่ได้พบเห็นได้บ่อยๆ🍒🍒🍒


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节