22 กันยายน 2563

ประโยคภาษาจีน 156

 


随时欢迎!

Suíshí huānyíng!

ยินดีต้อนรับทุกเมื่อ; ยินดีต้อนรับเสมอ你怎么对我这么好!

Nǐ zěnme duì wǒ zhème hǎo!

ทำไมคุณถึงได้ดีกับฉันจัง每个人都有缺点。

Měi gèrén dōu yǒu quēdiǎn.

คนทุกคนต่างก็ย่อมมีข้อบกพร่อง你好好问自己。

Nǐ hǎo hào wèn zìjǐ.

คุณถามตัวเองให้ดีๆก่อน你不是在安慰我才这样说的吧。

Nǐ búshì zài ānwèi wǒ cái zhèyàng shuō de ba.

ที่คุณพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าปลอบใจฉันใช่ไหม我已经说过很多次了。

Wǒ yǐjīng shuōguò hěnduō cìle.

ฉันเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว这么晚了你怎么还没有回来。

Zhème wǎnle nǐ zěnme hái méiyǒu huílái.

นี่ก็ดึกแล้วทำไมคุณยังไม่กลับมา我真的有重要的事要跟你说。

Wǒ zhēn de yǒu zhòngyào de shì yào gēn nǐ shuō.

ฉันมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณจริงๆ

 


🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ