22 กันยายน 2563

ประโยคภาษาจีน 158

 出门时忘了锁门,我真马虎。

Chūmén shí wàngle suǒ mén, wǒ zhēn mǎhǔ.

ออกจากบ้านลืมล็อกประตู ฉันนี่ช่างสะเพร่าจริงๆ

马虎

Mǎ hǔ 

สะเพร่า; ประมาท你这人真马虎,考试忘了写名字。

Nǐ zhè rén zhēn mǎhǔ, kǎoshì wàngle xiě míngzì.

เธอนี่เป็นคนสะเพร่าจริงๆเลย ลืมเขียนชื่อนามสกุลในการสอบ他们两个人之间还没有开诚布公地谈过。

Tāmen liǎng gèrén zhī jiān hái méiyǒu kāichéngbùgōng dì tánguò.

พวกเขาสองคนยังไม่เคยได้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

开诚布公 

Kāi chéng bù gōng 

จริงใจเปิดเผย ;ตรงไปตรงมา 他很喜欢和女朋友煲电话粥。

Tā hěn xǐhuān hé nǚ péngyǒu bāo diànhuà zhōu.

เขาชอบคุยโทรศัพท์กับแฟนนานๆ

煲电话粥 

Bāo diàn huà zhōu 

คุยโทรศัพท์นานๆ我跟他说的话总是左耳进,右耳出。

Wǒ gēn tā shuō dehuà zǒng shì zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū.

สิ่งที่ฉันพูดกับเขา เขามักจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

左耳进,右耳出

Zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū 

เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา雨太大了,全身淋得像只落汤鸡似的。

Yǔ tài dàle, quánshēn lín dé xiàng zhǐ luòtāngjī shì de.

ฝนตกหนักมากๆทำให้ทั้งตัวเปียกโชกเหมือนลูกหมาตกน้ำ

落汤鸡 

Luò tāng jī  

ตัวเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำ我们走着瞧吧,总有一天事情会水落石出的。

Wǒmen zǒuzhe qiáo ba, zǒng yǒu yītiān shìqíng huì shuǐluòshíchū de.

ไม่เชื่อก็คอยดูแล้วกัน สักวันเรื่องราวจะต้องปรากฏความจริงออกมา

水落石出 

Shuǐ luò shí chū 

น้ำลดตอผุด ใช้อุปมาว่า ปรากฏความจริงออกมา🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ