23 กันยายน 2563

ประโยคภาษาจีน 159

这件事可以包在我身上。

Zhè jiàn shì kěyǐ bāo zài wǒ shēnshang.

เรื่องนี้ฉันรับ(ผิดชอบ)ไว้เอง

包在我身上

Bāo zài wǒ shēn shang

ฉันรับ(ผิดชอบ)ไว้เอง小心被抢包包。

Xiǎoxīn bèi qiǎng bāo bāo.

ระวังถูกกระชากกระเป๋า

小心

Xiǎo xīn

ระวัง ;ระมัดระวัง

Bèi

ถูก(กระทำ)

Qiǎng

แย่ง; กระชาก他们靠走后门干的。

Tāmen kào zǒuhòumén gàn de.

พวกเขาทำได้ด้วยการใช้เส้นสาย

走后门

Zǒu hòu mén  

ใช้เส้นสาย(เข้าประตูหลัง)他不愿意给任何人打下手。

Tā bú yuànyì gěi rènhé rén dǎxiàshǒu.

เขาไม่ยอมเป็นลูกมือให้ใคร

打下手

Dǎ xià shǒu

เป็นผู้ช่วย ;เป็นลูกมือ(ใช้แสดงถึงเป็นผู้ช่วยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับผู้อื่น)

 


对啊,谁说不是呢。

Duì a, shéi shuō bu shì ne.

ใช่แล้ว ใครบอกว่าไม่ใช่ล่ะ他有意和我过不去。

Tā yǒuyì hé wǒ guòbuqù.

เขาตั้งใจจะทำให้ฉันลำบาก

有意

Yǒu yì

ตั้งใจ; มีเจตนา ;จงใจ

过不去

Guò bu qù

ทำให้ลำบากใจ


🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ