14 กันยายน 2563

คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ

 


คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ费用

Fèi yòng

ค่าใช้จ่าย电费

Diàn fèi

ค่าไฟ水费

Shuǐ fèi

ค่าน้ำ电话费

Diàn huà fèi

ค่าโทรศัพท์罚金 罚款

Fá jīn / Fá kuǎn

ค่าปรับ旅费

Lǚ fèi

ค่าเดินทางท่องเที่ยว租费

Zū fèi

ค่าเช่า租房费

fáng fèi

ค่าเช่าบ้าน租地费

Zū dì fèi

ค่าเช่าที่ ;ค่าเช่าที่ดิน运费

Yùn fèi

ค่าขนส่ง ;ค่าระวาง搬运费

Bān yùn fèi

ค่าขนย้ายสิ่งของ票价

Piào jià

ค่าตั๋ว邮费

Yóu fèi  

ค่าไปรษณียากร服务费

Fúwù fèi

ค่าบริการ停车费

Tíng chē fèi

ค่าจอดรถ保险费

Bǎo xiǎn fèi

ค่าประกัน汽车保险

Qì chē bǎo xiǎn

ค่าประกันภัยรถยนต์入场费

Rù chǎng fèi

ค่าผ่านประตู广告费

Guǎng gào fèi

ค่าโฆษณา生活费

Shēng huó fèi

ค่าครองชีพ加班费

Jiā bān fèi

ค่าล่วงเวลา; โอที工资/薪水

Gōng zī/ Xīn shuǐ  

ค่าแรง ;ค่าจ้าง; เงินเดือน最低工资

Zuì dī gōng zī

ค่าแรงขั้นต่ำ杂费

Zá fèi

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด解雇费

Jiě gù fèi

ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง经纪费

Jīngjì fèi

ค่านายหน้า报酬

Bào chou

ค่าตอบแทน损失费

Sǔn shī fèi

ค่าเสียหาย赔偿金

Péi cháng jīn

ค่าสินไหมทดแทน手续费

Shǒu xù fèi  

ค่าธรรมเนียม银行手续费

Yín háng shǒu xù fèi

ค่าธรรมเนียมธนาคาร治疗费

Zhì liáo fèi

ค่ารักษาพยาบาล车费

Chē fèi

ค่ารถ车油费

Chē yóu fèi

ค่าน้ำมันรถ车辆维护修理费

Chē liàng wéi hù xiū lǐ fèi

ค่าซ่อมบำรุงรถ饮食费用

Yǐn shí fèi yòng  

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม学费

Xué fèi

ค่าเรียน留学费用

Liú xué fèi yòng

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศ住宿费

Zhù sù fèi

ค่าที่พักอาศัย公共使用费

Gōng gòng shǐ yòng fèi 

ค่าส่วนกลาง押金

Yā jīn

ค่ามัดจำแด่ทุกท่านที่มีค่า(ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)

✌✌💪💪🌵🌷🌷🌷🌷🌷🌵

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ