17 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ปัญหาของเธอทำให้ฉันงุนงง  I was flummoxed by her question. 

她的问题把我弄糊涂了。

Tā de wèn tí bǎ wǒ nòng hú tu le. 

 

เธอเริ่มสับสนแล้ว She was becoming confused.

她开始糊涂了。

Tā kāi shǐ hú tu le.

 

อย่าไปเร่งเขา มิฉะนั้นเขาจะสับสน Don't rush him or he'll become confused.

不要催他,不然他会犯糊涂的。

Bú yào cuī tā, bù rán tā huì fàn hú tu de. 

 

ฉันเหนื่อยมาก I’m exhausted.

我累坏了。

Wǒ lèi huài le.

 

อย่าทำให้เขาเหนื่อยนักเลย Don't exhaust him. 

不要把他累坏了。

Bú yào bǎ tā lèi huài le.

 

เป็นวันที่ยุ่งและฉันเหนื่อยมาก  It's been a heavy day and I'm tired. 

忙了一天,我累坏了。

Máng le yì tiān, wǒ lèi huài le.

 

มันเหนื่อยจนทำให้พวกเขานอนไม่หลับทั้งคืน  It's so tired that they are unsleeping all night. 

他们整整一夜没睡觉,累坏了。

men zhěng zhěng yī yè méi shuì jiào, lèi huài le. 

 

คุณมักจะพูดแบบนั้นเสมอ แต่พวกเราไม่เคยชนะอะไรเลย You always say that, but we never win anything! 

你老是那样说,但是我们从来没赢过!

Nǐ lǎo shì nà yàng shuō, dàn shì wǒ men cóng lái méi yíng guò! 

 

คุณพูดแบบนั้นตลอดเลย ทุกครั้งที่พูดก็เป็นคำพูดเดิมๆ You always say that, the same thing every time. 

你一直那么说,每次都说同样的话。

Nǐ yì zhí nà me shuō, měi cì dōu shuō tóng yàng de huà.

 

คุณรู้ไหมว่าคุณมักจะพูดแบบนั้นเสมอๆ Do you know you always say that? 

你知不知道你总这样说?

Nǐ zhī bù zhī dào nǐ zǒng zhè yàng shuō?

 

ฉันจน I’m broke./I’m poor.

我穷。

Wǒ qióng.

 

ครอบครัวของฉันค่อนข้างยากจน My family is pretty poor. 

我家相当穷。

jiā xiāng dāng qióng. 

 

แน่นอนคุณไม่ได้ยากจนขนาดนั้นหรอก Surely you can't be that badly off? 

你肯定没那么穷吧?

Nǐ kěn dìng méi nà me qióng ba?


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...