5 มิถุนายน 2564

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

 


คุณจะมาไหม  

Are you coming?

你要来吗?

Nǐ yào lái ma?

 


คุณกำลังคิดอะไรอยู่ 

What are you thinking about?

你在想什么?

Nǐ zài xiǎng shén me?

 


คุณกำลังฟังอะไรอยู่ 

What are you listening to?

你在听什么?

Nǐ zài tīng shén me?

 


คุณจะซื้อกี่อัน 

How many are you buying?

你要买多少?

Nǐ yāo mǎi duō shǎo?

 


คุณกำลังวางแผนจะทำอะไร 

What are you planning to do?

你打算要怎么办?

Nǐ dǎ suàn yào zěn me bàn?

 


คุณอาศัยอยู่คนเดียวหรือเปล่า 

Do you live alone?

你一个人住吗?

Nǐ yí gè rén zhù ma?

 


คุณอาศัยอยู่แถวนี้หรือเปล่า 

Do you live near here?

你住在这附近吗?

Nǐ zhù zài zhè fù jìn ma?

 


คุณทานเนื้อหรือเปล่า 

Do you eat beef?

你吃牛肉吗?

Nǐ chī niú ròu ma?

 


คุณพอจะมีเวลาบ้างไหม 

Do you have time?

你有时间吗?

Nǐ yǒu shí jiān ma?

 


คุณมีลูกไหม 

Do you have a kid?

你有孩子吗?

Nǐ yǒu háizi ma?

 


คุณกินข้าวนอกบ้านบ่อยไหม 

Do you eat out often?

你经常在外面吃饭吗?

Nǐ jīng cháng zài wài miàn chī fàn ma?🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...