12 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณว่างไหมคืนนี้ Are you free tonight?

你今晚有空吗?

Nǐ jīn wǎn yǒu kòng ma?

 

คุณสนใจไหม Are you interested?

你感兴趣吗?

Nǐ gǎn xìng qù ma?

 

คุณยุ่งอยู่หรือเปล่า Are you busy?

你忙吗?

Nǐ máng ma?

 

คุณใกล้จะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วใช่ไหม Are you nearly ready? 

你快准备好了吗?

 Nǐ kuài zhǔn bèi hǎo le ma?

 

คุณมีความสุขกับชีวิตไหม Are you happy with your life? 

你生活幸福吗?

Nǐ shēng huó xìng fú ma?

 

ตอนนี้คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า Are you at home now? 

你现在在家吗?

Nǐ xiàn zài zài jiā ma?

 

คุณกำลังแอบวางแผนอะไรอยู่ What mischief are you up to? 

你在捣什么鬼?

Nǐ zài dǎo shén me guǐ?

 

ถ้าคุณยังโสด แล้วคุณกลัวคืนอันยาวนานไหม If you are single, are you afraid of the lonely long night? 

如果你是单身,你会害怕孤单的长夜吗?

guǒ nǐ shì dān shēn, nǐ huì hài pà gū dān de cháng yè ma? 

 

ที่บ้านคุณมีโทรศัพท์หรือเปล่า Are you on the telephone at home? 

你家有没有电话?

Nǐ jiā yǒu méi yǒu diàn huà? 

 

คุณอยู่ที่บ้านไม่มีความสุขเหรอ Are you so unhappy at home? 

你在家很不快乐吗?

Nǐ zài jiā hěn bú kuài lè ma? 

 

คุณเคยอยู่ที่บ้านแล้วเจอกับปัญหาอะไรไหม Are you ever in trouble at home? 

你曾在家里遇到过什么麻烦吗?

Nǐ céng zài jiā lǐ yù dào guò shèn me má fan ma?

 

ทำไมคุณถึงเอาความโกรธมาลงที่ฉัน Why are you mad at me for? 

你为什么冲我发火?

Nǐ wèi shén me chōng wǒ fā huǒ?

 

คุณร้องไห้ทำไม ที่นี่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ร้ายแรงเลย  Why are you crying? That wasn't so bad. 

你干嘛哭?这没啥大不了的。

Nǐ gàn ma kū? Zhè méi shà dà liǎo de.


💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...