4 มิถุนายน 2564

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

 


คุณโกธรฉันเหรอ Are you mad at me?

你生我的气了吗?

Nǐ shēng wǒ de qì le ma?

 

คุณยังโกรธฉันอยู่ไหม Are you mad at me now? 

你还在生我的气?

Nǐ hái zài shēng wǒ de qì?

 

คุณโกรธฉันหรือว่ายังไงอะ Are you mad at me or something? 

你是生我的气还是什么?

Nǐ shì shēng wǒ de qì hái shì shén me?

 

ทำไมคุณถึงเอาความโกรธมาลงที่ฉัน Why are you mad at me for? 

你为什么冲我发火?

Nǐ wèi shén me chōng wǒ fā huǒ?

 

ทำไมคุณถึงโกรธฉัน Why are you mad at me? 

你为什么跟我生气?

Nǐ wèi shén me gēn wǒ shēng qì?

 

ฉันเกลียดฉันหรือว่ายังไงอะ Are you mad at me, or something? 

你是讨厌我还是怎样?

Nǐ shì tǎo yàn wǒ hái shì zěn yàng?

 

คุณหิวไหม Are you hungry?

你饿了吗?

Nǐ è le ma?

 

คุณหิวหรือกระหายน้ำไหม Are you hungry or thirsty? 

你饿不饿、渴不渴?

Nǐ è bú è, kě bù kě?

 

คุณยังหิวอยู่หรือเปล่า Are you still hungry?

你还饿吗?

Nǐ hái è ma?

 

คุณโอเคไหม Are you okay?

你没事吧?/ 你还好吗?

Nǐ méi shì ba? / Nǐ hái hǎo ma?

 

คุณว่างไหมคืนนี้ Are you free tonight?

你今晚有空吗?

Nǐ jīn wǎn yǒu kòng ma?

 

คืนพรุ่งนี้คุณว่างมาเจอกันไหม Are you free to meet tomorrow tonight? 

明晚有时间见面吗?

Míng wǎn yǒu shí jiān jiàn miàn ma?💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...