5 มิถุนายน 2564

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

 


คุณรู้จักเขาไหม Do you know him?

你认识他吗?

Nǐ rèn shi tā ma?

 

คุณเข้าใจหรือเปล่า Do you understand?

你明白吗?/ 你懂吗?

Nǐ míng bái ma?/ Nǐ dǒng ma?

 

คุณจำได้ไหม Do you remember?

你还记得吗?

Nǐ hái jì dé ma?

 

คุณพูดภาษาอังกฤษไหม Do you speak English?

你会说英语吗?

Nǐ huì shuō yīng yǔ ma?

 

คุณชอบมันหรือเปล่า Do you like it?

你喜欢吗?

Nǐ xǐ huān ma?

 

คุณอยากได้มันหรือเปล่า Do you want it?

你想要吗?

Nǐ xiǎng yào ma?

 

คุณรักฉันไหม Do you love me?

你爱我吗?

Nǐ ài wǒ ma?

 

คุณคิดถึงฉันไหม Do you miss me?

你想我吗?

Nǐ xiǎng wǒ ma?

 

คุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมง Do you know what time it is?

你知道现在几点了吗?

Nǐ zhī dào xiàn zài jǐ diǎn le ma?

 

คุณมาที่นี่บ่อยไหม Do you come here often?

你经常来这里吗?

Nǐ jīng cháng lái zhè lǐ ma?

 

ปกติคุณขับรถไปทำงานไหม Do you drive to work?

你开车上班吗?

Nǐ kāi chē shàng bān ma?

 

 

 💖💖💖💖💖💖💖💖💖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...