5 มิถุนายน 2564

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

 


คุณเหนื่อยไหม Are you tired?

你累了吗?

Nǐ lèi le ma?

 

คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you alone?

你一个人吗?

Nǐ yí gè rén ma?


ตอนนี้คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you alone right now? 

你现在是一个人吗?

Nǐ xiàn zài shì yí gè rén ma?

 

คุณเหงาไหม Are you lonely?

你孤独吗?/ 你寂寞吗?

Nǐ gū dú ma?/Nǐ jì mò ma?

 

คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า  Are you at home?

你在家吗?

Nǐ zài jiā ma?

 

ตอนนี้คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า Are you at home now? 

你现在在家吗?

Nǐ xiàn zài zài jiā ma?

 


ทำไมคุณถึงยังอยู่ที่บ้านอีกหละเนี่ย Why are you at home? 

你怎么还在家啊?

Nǐ zěn me hái zài jiā a?

 

อยู่ที่บ้านคุณทำอะไรบ้าง Are you helpful at home? 

你在家能干吗?

Nǐ zài jiā néng gàn ma?

 

คุณกำลังทำอะไรอยู่ What are you up to ?

你在忙什么?

Nǐ zài máng shén me?

 

งั้นคืนนี้คุณจะทำอะไร So what are you up to tonight? 

那你今晚准备干些什么呢?

 Nà nǐ jīn wǎn zhǔn bèi gàn xiē shén me ne?

 

คุณกำลังแอบวางแผนอะไรอยู่ What mischief are you up to? 

你在捣什么鬼?

Nǐ zài dǎo shén me guǐ?


💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...