5 มิถุนายน 2564

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

 


คุณล้อเล่นอยู่หรือเปล่า Are you kidding me?

你在开玩笑吗?;你跟我开玩笑?;你不是玩儿我吧?

Nǐ zài kāi wán xiào ma? / Nǐ gēn wǒ kāi wán xiào? / Nǐ bú shì wánr wǒ ba?

 

คุณกำลังขับรถอยู่หรือเปล่า Are you driving?

你在开车吗?

Nǐ zài kāi chē ma?

 

คุณทำงานอยู่หรือเปล่า  Are you working?

你在工作吗?

Nǐ zài gōng zuò ma?

 

คุณกังวลเกี่ยวกับอะไรเหรอ What are you worried about?

你担心什么?

Nǐ dān xīn shén me?

 

คุณเก่งเรื่องอะไร What are you good at?

你擅长什么?

Nǐ shàn cháng shén me?

 

คุณเก่งในการทำอาหารอะไร What dishes are you good at? 

你擅长做什么菜?

Nǐ shàn cháng zuò shén me cài?

 

อาหารที่คุณถนัดคืออะไร What dishes are you good at? 

你的拿手菜是什么?

Nǐ de ná shǒu cài shì shén me?

 

คุณกำลังทำอาหารอะไรอยู่ What are you cooking?

你在做什么菜?

Nǐ zài zuò shén me cài?

 

คุณกำลังทำอะไรอยู่ What are you doing?

你在做什么?; 你在干什么?

Nǐ zài zuò shén me?; Nǐ zài gàn shén me?


💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...