4 มิถุนายน 2564

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

 


คุณเบื่อไหม Are you bored?

你无聊吗?

Nǐ wú liáo ma?

 

คุณพร้อมหรือยัง Are you ready?

你准备好了吗?

Nǐ zhǔn bèi hǎo le ma?

 

คุณใกล้จะพร้อมแล้วใช่ไหม Are you nearly ready? 

你快准备好了吗?

 Nǐ kuài zhǔn bèi hǎo le ma?

 

คุณมีความสุขไหม Are you happy?

你高兴吗?/你快乐吗?

Nǐ gāo xìng ma? /Nǐ kuài lè ma?

 

วันนี้คุณมีความสุขไหม Are you happy today? 

你今天开心吗?

Nǐ jīn tiān kāi xīn ma?

 

เวลาส่วนใหญ่ของคุณมีความสุขไหม Are you happy most of the time? 

你大部分时间都快乐吗?

Nǐ dà bù fèn shí jiān dōu kuài lè ma?

 

คุณมีความสุขกับชีวิตไหม Are you happy with your life? 

你生活幸福吗?

Nǐ shēng huó xìng fú ma?

 

คุณมีความสุขในการทำงานหรือเปล่า Are you happy in your work? 

工作中你开心吗?

Gōng zuò zhōng nǐ kāi xīn ma?


💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...