9 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณยังหิวอยู่หรือเปล่า Are you still hungry?

你还饿吗?

Nǐ hái è ma?

 

คุณกลัวหรือเปล่า Are you scared?

你害怕吗?

Nǐ hài pà ma?

 

คุณเบื่อไหม Are you bored?

你无聊吗?

Nǐ wú liáo ma?

 

คุณเหนื่อยไหม Are you tired?

你累了吗?

Nǐ lèi le ma?

 

คุณโอเคไหม คุณเหมือนมีบางอย่างที่ผิดแปลกไป Are you okay? You seem kind of wound up. 

你还好吧?你好象有点不对劲。

Nǐ hái hǎo ba? Nǐ hǎo xiàng yǒu diǎn bú duì jìn.

 

คุณไม่เป็นไรใช่ไหม คุณกำลังคิดอะไรอยู่ Are you okay? What were you thinking? 

你没事吧?你在想啥呀?

Nǐ méi shì ba? Nǐ zài xiǎng shà ya?

 

คุณสบายดีไหม ฉันรู้ว่าสิ่งนี้มีความหมายกับคุณมากเพียงใดAre you okay? I mean, I know how much this meant to you. 

你还好吧,我是说,我知道这对你意味着什么。

Nǐ hái hǎo ba, wǒ shì shuō, wǒ zhī dào zhè duì nǐ yì wèi zhe shén me.

 

คุณโอเคไหม ดูแล้วคุณเหนื่อยมากเลย Are you okay? You look tired.

你还好吗?你看起来很累。

Nǐ hái hǎo ma? Nǐ kàn qǐ lái hěn lèi.

 

ที่รัก คุณโอเคไหม เกิดอะไรขึ้น Honey, are you okay? What happened to you? 

亲爱的,你还好吧?出了什么事?

Qīn ài de, nǐ hái hǎo ba? Chū le shén me shì?

 

คุณโอเคมั้ย ได้รับบาดเจ็บที่ไหนหรือเปล่า Are you okay? Are you hurt anywhere else? 

你没事吧?你其他地方受伤没有?

Nǐ méi shì ba? Nǐ qí tā dì fāng shòu shāng méi yǒu?

 

คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันสูบบุหรี่ที่นี่ Are you okay if I smoke here? 

你介意我在这里抽烟吗?

Nǐ jiè yì wǒ zài zhè lǐ chōu yān ma?

 

คุณโอเคไหม ทำไมหน้าดูไม่สบายอย่างนั้นหละ Are you okay? Why do you look so uncomfortable? 

你没事吧?怎么一脸不舒服的样子?

Nǐ méi shì ba? Zěn me yī liǎn bú shū fú de yàng zi?

 

คุณโอเคหรือเปล่า มันจบแล้ว ฉันสัญญากับคุณว่ามันจบลงแล้ว Are you okay? It's over. I promise, it's over. 

你没事吧?结束了,我向你保证,结束了。

Nǐ méi shì ba? Jié shù le, wǒ xiàng nǐ bǎo zhèng, jié shù le.


💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...