12 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณมีความสุขไหม Are you happy?

你高兴吗?/你快乐吗?

Nǐ gāo xìng ma? /Nǐ kuài lè ma?

 

คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า  Are you at home?

你在家吗?

Nǐ zài jiā ma?

 

งั้นคืนนี้คุณจะทำอะไร So what are you up to tonight? 

那你今晚准备干些什么呢?

 Nà nǐ jīn wǎn zhǔn bèi gàn xiē shén me ne?

 

คุณทำงานอยู่หรือเปล่า  Are you working?

你在工作吗?

Nǐ zài gōng zuò ma?

 

คุณร้องไห้ทำไม Why are you crying?

你为什么要哭呢?/你干嘛哭?

Nǐ wèi shém me yào kū ne? /Nǐ gàn ma kū?

 

คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you alone?

你一个人吗?

Nǐ yí gè rén ma?

 

ทำไมคุณถึงอยู่คนเดียวตลอดเลย Then why are you always alone? 

那为何你总是一个人?

 Nà wèi hé nǐ zǒng shì yí gè rén?

 

ก็คือคุณอยู่ที่นี่คนเดียวหรือว่าอะไรยังไง So are you here alone or what? 

这么说你是一个人在这里还是什么?

Zhè me shuō nǐ shì yí gè rén zài zhè lǐ hái shì shén me?

 

ทำไมถึงมีคุณคนเดียวอะ What are you doing alone here? 

怎么就你一个人啊?

Zěn me jiù nǐ yí gè rén a? 

 

คุณอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอ Are you all alone too? 

你一直一个人吗?

Nǐ yì zhí yí gè rén ma?

 

คุณรู้สึกเหงาใช่ไหม Are you somewhere feeling lonely? 

你是否觉得很孤独?

Nǐ shì fǒu jué dé hěn gū dú?

 

หรือว่าคุณเองก็กลัวความเหงาอย่างนั้นเหรอ Are you afraid of being lonely? 

难道你也害怕寂寞?

Nán dào nǐ yě hài pà jì mò?

 

คุณกำลังทำอะไรอยู่ What are you doing?

你在做什么?/ 你在干什么?

Nǐ zài zuò shén me? / Nǐ zài gàn shén me?💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...