2 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ดังนั้น ฉันคิดเหตุผลไม่ออกเลยว่าทำไมคุณถึงไม่ทำแบบนั้น So, I couldn't think of any reason why you shouldn't!

所以,我想不出任何理由为什么你不这样做。

Suǒ yǐ, wǒ xiǎng bù chū rèn hé lǐ yóu wèi shén me nǐ bù zhè yàng zuò. 

 


ถ้าคุณเชื่อฟัง คุณก็สามารถไปกินข้าวกับผู้ใหญ่ได้ If you're good you can eat with the grown-ups. 

你要是听话就可以跟大人一起吃饭。

Nǐ yào shì tīng huà jiù kě yǐ gēn dà rén yì  qǐ chī fàn. 

 


ถ้าคุณไม่เชื่อฟัง ฉันจะไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆแน่ If you don't listen, I'll deal with you hard. 

你要是不听话,我不会轻易放过你的。

Nǐ yào shì bù tīng huà, wǒ bú  huì qīng yì fàng guò nǐ de. 

 


เด็กคนนี้เริ่มไม่เชื่อฟังมากขึ้นเรื่อยๆ

The boy is getting out of hand. 

这孩子变得越来越不听话了。

Zhè hái zi biàn de yuè lái yuè bù tīng huà le. 

 


เขารู้สึกเครียดมากก่อนเข้าสอบ 

He was nervous before the exam.

他考试前很紧张。

Tā kǎo shì qián hěn jǐn zhāng.

 


เรื่องอะไรที่ทำให้เธอเครียดได้ขนาดนี้ 

What's she so nervous about?

什么事情使她这样紧张?

Shén me shì qíng shǐ tā zhè yàng jǐn zhāng?แปลกจริงๆ ฉันไม่ตื่นเต้นแม้แต่นิดเดียว Strangely enough, I don't feel at all nervous. 

真奇怪,我一点也不紧张。

Zhēn qí guài, wǒ yì diǎn yě bù jǐn zhāng. 

 


เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา ฉันพยายามที่จะไม่เครียด I try not to stress out when things go wrong. 

出问题时,我尽量不紧张。

Chū wèn tí shí, wǒ jǐn liàng bù jǐn zhāng.

 


พวกเขาหัวเราะคิกคักอย่างประหม่าขณะที่รอเข้าแถว They giggled nervously as they waited for their turn. 

他们排队等候时紧张地傻笑着。

men pái duì děng hòu shí jǐn zhāng de shǎ xiào zhe. 

 


อย่าเครียดไปซะทุกเรื่อง Don't get yourself in a dither over everything. 

不要什么事都紧张兮兮的。

Bú yào shén me shì dōu jǐn zhāng xī xī de.

 


เขาแสดงออกจากภายนอกว่ามีความมั่นใจ แต่ในใจนั้นประหม่าเป็นอย่างมาก Beneath his confident exterior, he was desperately nervous. 

他表面上自信,内心极度紧张。

Tā biǎo miàn shàng zì xìn, nèi xīn jí dù jǐn zhāng.💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...