1 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเราสามารถเชื่อใจในความถูกต้องของการทดสอบ We can depend on the accuracy of the test.

我们可以相信测试的准确性。

men kě yǐ xiāng xìn cè shì de zhǔn què xìng.

 

คุณคิดว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่ Do you think he will win the election?

你认为他竞选会成功吗?

 Nǐ rèn wéi tā jìng xuǎn huì chéng gōng ma?

 

เขาสมัครชิงทุนการศึกษามาตลอดและในที่สุดเขาก็ได้รับมัน He had been applying for a scholarship and he won at last.

他一直在申请奖学金并终于获得了。

Tā yì zhí zài shēn qǐng jiǎng xué jīn bìng zhōng yú huò le.

 

ฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณ I’m a big fan of yours.

我是你的超级粉丝。

Wǒ shì nǐ de chāo jí fěn sī.

 

คุณนี่ช่างเป็นแฟนตัวยงของพวกเขาจริงๆ You are such a big fan of them. 

你可真是她们的超级粉丝啊。

Nǐ kě zhēn shì men de chāo jí fěn sī a. 

 

ฉันเป็นคนช่างฝัน I’m a dreamer.

我是个梦想家。

Wǒ shì gè mèng xiǎng jiā.

 

 

งานยุ่งไหม Are you busy at work? 

工作忙不忙?

Gōng zuò máng bù máng?

 

คุณใกล้จะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วใช่ไหม Are you nearly ready? 

你快准备好了吗?

 Nǐ kuài zhǔn bèi hǎo le ma?

 

ฉันโกรธมากๆ I got very angry.

我非常生气。

Wǒ fēi cháng shēng qì.

 

และแล้วสุดท้ายฉันก็ทนไม่ได้ In the end, I could not bear it.

最后,我忍不住了。

Zuì hòu, wǒ rěn bú zhù le.

 

ฉันไม่ได้ยินคำพูดอะไรสักคำ I can’t hear a word.

我一个字也听不见了。

Wǒ yí gè zì yě tīng bú jiàn le.

 

เมื่อกี้ฉันเพิ่งได้ยินเสียงที่ประตู I heard a voice at the door just now.

我刚才听到门口有声音。

Wǒ gang cái tīng dào mén kǒu yǒu shēng yīn.

 

ไม่มีเพื่อนคนไหนของฉันกลับไปก่อนสักคน None of my friends left early.

我的朋友没有一个早离开的。

Wǒ de péng yǒu méi yǒu yí gè zǎo lí kāi de.


💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...