ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


แล้วคุณทุ่มเทให้กับฉันมากเท่าไหร่กัน

How much have you done to me ?

你对我又付出了多少。

Nǐ duì wǒ yòu fùchūle duōshǎo.

 

คุณจำคนผิดแล้ว

You have mistaken me for the wrong person.

你认错人了。

Nǐ rèn cuò rén le.

 

คำถามนี้ควรเป็นฉันที่ต้องถามคุณถึงจะถูก

I should have asked you that question.

这问题应该是我问你才对吧。

Zhè wèn tí yīng gāi shì wǒ wèn nǐ cái duì ba.

 

คุณแก้ออกสิ 

Help me untie it.

你解开呀。

Nǐ jiě kāi ya.

*解开 

Jiě kāi

ปลดล็อค; 

แก้

 

คุณเป็นคนทำเอง 

Do it yourself.

 你自己动手。

Nǐ zì jǐ dòng shǒu.

 

คุณดูไม่ออกเหรอ

Can't you see?

你看不出来吗?

Nǐ kàn bù chū lái ma?คุณดูไม่ออกเหรอ ว่าเขาจะฆ่าฉัน

Can't you see? He's going to kill me. 

你看不出来吗?他会杀了我。

Nǐ kàn bù chū lái ma? Tā huì shā le wǒ.

 

พูดมากอยู่ได้ 

So much nonsense.

废话那么多。

Fèi huà nà me duō.

 

พึลึกคนจริงๆ

It’s so weird.

真是莫名其妙。

Zhēn shì míng miào

 

ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอจัง 

I want to be friends with you.

 我想跟你做朋友。

Wǒ xiǎng gēn nǐ zuò péng yǒu.

 

เย็นชาจังเลยนะ 

You are so cold.

这么高冷。

Zhè me gāo lěng.

 

เด็กผู้ชายไม่ต้องเขินหรอก 

Boy shouldn’t be shy.

男孩子不要害羞嘛。

Nán hái zi bú yào hài xiū ma.

 

พูดไร้สาระอะไรอยู่นะ 

You’re talking nonsense.

胡说八道什么呢。

shuō bā dào shén me ne.


💘💘💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节