ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เมื่อคืนคุณนอนกี่โมง 

What time did you go to bed last night?

你昨晚几点睡的?

Nǐ zuó wǎn jǐ diǎn shuì de?

 

ถึงเวลาเข้านอนแล้ว I

t is time for bed now.

该睡觉了。

Gāi shuì jiào le.

 

คุณมีความสุขไหม

Are you happy?

你高兴吗?/你快乐吗?

Nǐ gāo xìng ma? /Nǐ kuài lè ma?

 

ฉันจะรอที่นี่จนถึง 5 โมงเย็น

I’ll wait here until 5.

我会在这里等到 点钟。

Wǒ huì zài zhè lǐ děng dào 5 diǎn zhōng.

 

เธอไม่สามารถมาได้จนถึง 6 โมงเย็น

She cannot arrive until6.

她到 点才能来。

Tā dào 6 diǎn cái néng lái.

 

ตอนนี้คุณยุ่งอยู่หรือเปล่า

Are you busy right now? 

现在是不是正在忙?

Xiàn zài shì bú shì zhèng zài máng?

 

จนถึงเช้าของวันนี้ฝนถึงหยุดตก 

The rain did not stop until this morning.

直到今天早上雨才停了。

Zhí dào jīn tiān zǎo shàng yǔ cái tíng le.

 

ฉันเป็นคนเรียนรู้เร็ว /  หัวไว

I’m a quick learner.

我学得很快。

Wǒ xué de hěn kuài.

 

คุณอาจจะหัวไวก็ได้ 

You'll probably learn more quickly. 

你可能会学得很快。

Nǐ kě néng huì xué de hěn kuài.

 

ใช่ คุณเรียนรู้ได้รวดเร็วอยู่เสมอ

Yeah, well, you were always a fast learner. 

没错,而你总是学得很快。

Méi cuò, ér nǐ zǒng shì xué dé hěn kuài. เขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นคนฉลาดมาก 

He is a quick learner, and very intelligent.

他学得很快,而且非常聪明。

Tā xué de hěn kuài, ér qiě fēi cháng cōng míng.

 


แต่ความรู้ทางด้านนี้เธอเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

She picked that knowledge up fast enough for herself. 

但是这方面的知识她学得很快。

Dàn shì zhè fāng miàn de zhī shì tā xué de hěn kuài.

 

เขาหัวไวและยิ่งไปกว่านั้น เขายังสามารถจำสิ่งที่เคยเรียนมาได้ 

He learns easily and what is more, he remembers what he has learnt. 

他学得很快,而且他能记住学过的东西。

Tā xué de hěn kuài, ér qiě tā néng jì zhù xué guò de dōng xī. 💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节